Valmisteilla olevan hankinnan kohteena on alueellinen energianeuvonta (II) jäljempänä mainituilla alueilla.

Alueellinen energianeuvonta on kuluttajille, kunnille ja pk-yrityksille suunnattua maksutonta energianeuvontaa, missä edistetään energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa. Alueellinen energianeuvonta on osa energiatehokkuus- ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivien toimeenpanoa. Energiavirasto on rahoittanut alueellista energianeuvontaa 1.5.2019 lähtien kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Nykyiset sopimukset ovat voimassa 1.5.2025 asti.

Tutkimusten mukaan lämmityskaudella energianeuvonnan avulla kotitaloudet voivat säästää energiaa jopa 10 %. Viimeisimmän vaikuttavuusarvioinnin tulokset osoittivat, että energianeuvontaa saaneet kotitaloudet ja taloyhtiöt tekivät alkuvuoden 2022 aikana erilaisia energiatehokkuustoimenpiteitä, joilla säästetään yli 300 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran energiaa.

Viimeisten kolmen vuoden aikana energianeuvonnassa on neuvottu yli 5 000 kuluttajaa henkilökohtaisesti puhelin-, sähköposti- tai tilaisuuksissa. Energianeuvonta on lisäksi ollut mukana vajaassa 450 kuluttajille järjestetyssä tilaisuudessa, joihin on osallistunut yhteensä n. 45 000 kuluttajaa. Energianeuvonnan kampanjat ovat saavuttaneet yhteensä satoja tuhansia suomalaisia.

Alueellisen energianeuvonnan parissa maakunnissa on työskennellyt vuositasolla yli 40 henkilöä, energianeuvojien lisäksi viestintäasiantuntijoita. Alueellisen energianeuvonnan viestintä on maakunnissa monipuolista sisältäen mm. uutiskirjeitä, tiedotteita, mediayhteistyötä, kirjastonäyttelyitä, podcasteja, videoita ja sosiaalisen median hyödyntämistä.

Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2023-2026 on nostettu esille, että maakunnalliseen energianeuvontaan kohdistetaan lisäresursseja. Tästä johtuen Energiavirasto on valmistelemassa uutta hankintaa liittyen alueelliseen energianeuvontaan. Uuden hankinnan tarjouskilpailu on tarkoitus ajoittua tammi-maaliskuulle 2023.

Valmisteilla olevan hankinnan alustava sopimuskausi olisi toukokuu 2023 – huhtikuu 2026. Lisäksi sopimus sisältäisi kaksi optiovuotta toukokuu 2026 - huhtikuu 2028. Hankinnan arvo yhteensä olisi 3,7 M€ sisältäen optiovuosien budjetin 1,8 M€.

Alueellista energianeuvontaa toteutetaan 18 osa-alueella maakuntien mukaan:

- Uusimaa (pois lukien Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen)

- Varsinais-Suomi

- Satakunta

- Kanta-Häme

- Pirkanmaa

- Päijät-Häme

- Kymenlaakso

- Etelä-Karjala

- Etelä-Savo

- Pohjois-Savo

- Pohjois-Karjala

- Keski-Suomi

-Etelä-Pohjanmaa

- Pohjanmaa

- Keski-Pohjanmaa

- Pohjois-Pohjanmaa

- Kainuu

- Lappi

Alustavan suunnitelman mukaan tarjouskilpailussa hankinta jaettaisiin 18 osa-alueeseen em. mukaisesti ja tarjoaja voidaan valita sopimustoimittajaksi enintään kolmelle osa-alueelle (1-3 osa-alueelle).

Alueellisessa energianeuvonnassa toteutetaan kolmea tehtävää (alustava hankkeen resurssien jakautuminen):

1) Kuluttajien energianeuvonta (50-60 % hankkeesta)

2) Kuntien energiatehokkuussopimuksien toimeenpanon tukeminen maakuntatasolla (30-40 % hankkeesta)

3) Vapaaehtoisten energiakatselmuksien markkinointi maakuntatasolla (5-15%)

Katso ilmoittautumiseen liittyvät ohjeet kohdasta “Ilmoittautuminen markkinavuoropuheluun”.

Extended TitleAlueellinen energianeuvonta II
Extended Description

Katso kohta "Lyhyt kuvaus".

Publication Date2022-12-05
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationEnergiavirasto
AddressLintulahdenkuja 2 A
TownHelsinki
Postal Code00530
Class Code71314000
Class DescriptionEnergy and related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen projektinjohtourakkana, jonka vaiheina ovat kehitysvaihe ja sitä seuraava rakentamisvaihe.
View more
Deadline: Feb 27, 2023
Lapin hyvinvointialue hankkii kilpailuttajakonsulttipalveluita Lapin hyvinvointialueen hankintojen kilpailuttamisprosessien toteuttamiseksi.Kilpailuttajakonsulttipalveluiden hankinta on jaettu viiteen eri osa-alueeseen (osioon):1) Tavarahankintojen kilpailuttajakonsulttipalvelut2) Palveluhankintojen kilpailuttajakonsulttipalvelut3) Rakennusurakoiden kilpailuttajakonsulttipalvelut4) Käyttöoikeussopimusten kilpailuttajakonsulttipalvelut5) Muut juridiset konsultaatiopalvelut hankintoihin ja sopimuksiin...
View more
Deadline: Mar 1, 2023
Inarin kunnan Inarin uuden koulun rakentamisen aikaisesta rakennuttamis- ja valvontatehtävistä ja rakentamisen aikaisista suunnittelunohjaustehtävistä sekä takuuajan tehtävistä. Urakkasopimus on laadittu tilaajan toimesta ennen hankinnan alkamista. Rakennuslupatehtävät on tilaajan toimesta tehty...
View more