Er wordt in kaart gebracht waar kansen liggen voor versterking van de (in Europees verband) vastgestelde natuurdoelen in het Heuvelland en welke maatregelen noodzakelijk zijn voor systeemherstel.

Nieuw is de analytische aanpak om de kansen van compleet systeemherstel, dus inclusief herstel van bijzondere gradiënten, in beeld te krijgen, inclusief de daarbij benodigde aanpassingen in agrarisch gebruik (of incidenteel verwerving) van omringende landbouwgronden. Juist in Zuid-Limburg is dit herstel kansrijk door de op de hellingen vaak korte afstanden tussen bijvoorbeeld kalkrijk – kalkarm en droog – nat.

Aan de hand van een natuurkansenkaart schetsen we het natuurperspectief voor Zuid-Limburg. Dit onderzoek legt de focus op 6 deelgebieden waarbij een totaalbeeld van de noodzakelijke herstelmaatregelen voor natuur uitgewerkt worden.

• Het beleid is hier direct bij gebaat omdat het kansen biedt om tot herstel en uitbreiding van zeer bedreigde habitattypen en leefgebieden van soorten te

Extended TitleKansen voor structurele systeemverbetering in het Heuvelland
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2023-01-19
New text:
2023-02-02
Section:
IV.2.7)
Previous text:

Datum: 19-01-2023

Plaatselijke tijd: 14:05

New text:

Datum: 02-02-2023

Plaatselijke tijd: 14:05

Deadline Date2023-02-02
Publication Date2022-12-16
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationBIJ12 namens IPO
AddressHerengracht 23
TownThe Hague
Postal Code2511 EG
Phone+31 630217321
Class Code73110000
Class DescriptionResearch services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-12-07

Research services

Er wordt in kaart gebracht waar kansen liggen voor versterking van de (in Europees verband) vastgestelde natuurdoelen in het Heuvelland en welke maatregelen noodzakelijk zijn voor systeemherstel.

Nieuw is de analytische aanpak om de kansen van compleet systeemherstel, dus inclusief herstel van bijzondere gradiënten, in beeld te krijgen, inclusief de daarbij benodigde aanpassingen in agrarisch gebruik (of incidenteel verwerving) van omringende landbouwgronden. Juist in Zuid-Limburg is dit herstel kansrijk door de op de hellingen vaak korte afstanden tussen bijvoorbeeld kalkrijk – kalkarm en droog – nat.

Aan de hand van een natuurkansenkaart schetsen we het natuurperspectief voor Zuid-Limburg. Dit onderzoek legt de focus op 6 deelgebieden waarbij een totaalbeeld van de noodzakelijke herstelmaatregelen voor natuur uitgewerkt worden.

• Het beleid is hier direct bij gebaat omdat het kansen biedt om tot herstel en uitbreiding van zeer bedreigde habitattypen en leefgebieden van soorten te

Extended TitleKansen voor structurele systeemverbetering in het Heuvelland
Extended Description

Voor het initiële onderzoek (fasen 1 tot en met 3) is in totaal € 200.000 incl. btw (€ 165.289,26 excl. btw) beschikbaar met optie tot verlenging van 1 x 12 maanden voor fase 4.

Fase 4 is sterk afhankelijk van de uitkomsten van de eerste drie fasen. Het maximale beschikbare budget voor fase 4 is € 100.000 incl. btw (€ 82.644,63)

Deadline Date2023-01-19
Publication Date2022-12-07
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationBIJ12 namens IPO
AddressHerengracht 23
TownThe Hague
Postal Code2511 EG
Phone+31 630217321
Class Code73110000
Class DescriptionResearch services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 10, 2023
Het doel van deze aanbesteding is een overeenkomst met één leverancier voor het uitvoeren van beveiligingsdiensten op de GOO-locaties van de gemeente Apeldoorn. Binnen de opdracht valt in ieder geval:...
View more
Deadline: Feb 17, 2023
Storingsmeetwagen voor het opsporen van storingen in ondergrondse elektriciteitskabels
View more
Deadline: Feb 14, 2023
In front of you is the Descriptive Document belonging to the Tender QA-tool with secure data storage for the benefit of population screening for cervical cancer that the Stichting Bevolkingsonderzoek...
View more