Cedris wenst door middel van deze Europese openbare heraanbesteding voor haar leden een raamovereenkomst met drie opdrachtnemers per perceel te sluiten voor het kopen van voertuigen. De opdracht is gesplitst in onderstaande percelen:

1. Perceel 1 betreft de koop van personenwagens inclusief elektrische personenwagens.

2. Perceel 2 betreft de koop van niet elektrische bestelwagens / (kleine) personenbussen, inclusief 9-persoonsbussen.

3. Perceel 3 betreft de koop van elektrische bestelwagens.

4. Perceel 4 betreft de koop van elektrische (kleine) personenbussen, inclusief 9-persoonsbussen.

Eerder is al een aankondiging inzake deze opdracht gepubliceerd op TenderNed. De doelstelling is bij deze oorspronkelijke aanbesteding niet behaald en daarom heeft Cedris besloten om over te gaan tot deze heraanbesteding. Zie verder ook paragraaf 1.2 van de aanbestedingsleidraad.

Extended TitleKopen van voertuigen (heraanbesteding)
Extended Description

Momenteel bestaat het totale wagenpark van de Deelnemers uit 3.162 voertuigen (lease + koop voertuigen). In de aankomende periode van 8 jaar zullen de voertuigen gefaseerd vervangen worden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Elke deelnemer bepaalt zelf wanneer de voertuigen worden vervangen en of deze gekocht of geleased zullen worden. Het feitelijk aantal voertuigen dat gekocht of geleased wordt kan hoger of lager liggen dan het aantal voertuigen in het huidige wagenpark en is aan fluctuaties onderhevig. De hierboven genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie. Opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. De deelnemers hebben geen afnameverplichting en geven geen omzetgarantie.

Zie verder paragraaf 2.9 van de Aanbestedingsleidraad.

Deadline Date2023-01-26
Publication Date2022-12-07
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCedris
Attention OfEmily van der Linden
AddressKoningin Wilhelminalaan 3
TownUtrecht
Postal Code3527LA
Phone+31 703819724
Class Code34136000
Class DescriptionVans
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 10, 2023
Het doel van deze aanbesteding is een overeenkomst met één leverancier voor het uitvoeren van beveiligingsdiensten op de GOO-locaties van de gemeente Apeldoorn. Binnen de opdracht valt in ieder geval:...
View more
Deadline: Feb 17, 2023
Storingsmeetwagen voor het opsporen van storingen in ondergrondse elektriciteitskabels
View more
Deadline: Feb 14, 2023
In front of you is the Descriptive Document belonging to the Tender QA-tool with secure data storage for the benefit of population screening for cervical cancer that the Stichting Bevolkingsonderzoek...
View more