Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy, nástavba a přístavba stávajícího objektu sportovní haly Chrudim nacházející se v centr.části města Chrudim na Tyršově nám. Součástí předmětu plnění jsou stavební úpravy stávajících objektů, energetické úspory a přístavba nové multifunkční haly v areálu sportovní haly. Areál je rozdělen na 4 stavební objekty:

SO 01 - stávající sportovní hala,

SO 02 - zázemí sportovní haly,

SO 03 - Tyršův dům,

SO 04 - Sokolovna.

V rámci I. etapy jsou řešeny objekty SO 01, SO 02 a v malém rozsahu i SO 03. Podrobnější popis předmětu je uveden v příloze č. 4 a 5 ZD - Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.

Extended TitlePřístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
Extended Description

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy, nástavba a přístavba stávajícího objektu sportovní haly Chrudim nacházející se v centr.části města Chrudim na Tyršově nám. Součástí předmětu plnění jsou stavební úpravy stávajících objektů, energetické úspory a přístavba nové multifunkční haly v areálu sportovní haly. Areál je rozdělen na 4 stavební objekty:

SO 01 - stávající sportovní hala,

SO 02 - zázemí sportovní haly,

SO 03 - Tyršův dům,

SO 04 - Sokolovna.

V rámci I. etapy jsou řešeny objekty SO 01, SO 02 a v malém rozsahu i SO 03. Podrobnější popis předmětu je uveden v příloze č. 4 a 5 ZD - Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.

Modifications

Vyrovnávky stěn v halách, jejichž velikou nerovnost se nepodařilo zjistit ani několika sondami pod dvojitý obklad, v době přípravy projektové dokumentace, což je řešeno doplněním vyrovnávající předstěny z obkladů i ve vyšších partiích dotčených stěn hal. Dále pak provedení nutné sanace pláně v části dvora, a to náhradou materiálu za betonový recyklát odpovídající certifikované kvality. I nutnost provedení této náhrady nebyla v několika provedených sondách, v době přípravy projektové dokumentace, prokázána. Další práce se týkají změn, které se projevily po zbourání mezistropu. Současně jsou zadávány i jiné práce v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ

Deadline DateNone Provided
Publication Date2024-01-26
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMěsto Chrudim
Attention OfZdeněk Karas
AddressResselovo náměstí 77
TownChrudim
Postal Code53701
Phone+420 733625995
Class Code45212225
Class DescriptionSports hall construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-11-24

Sports hall construction work

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy, nástavba a přístavba stávajícího objektu sportovní haly Chrudim nacházející se v centr.části města Chrudim na Tyršově nám. Součástí předmětu plnění jsou stavební úpravy stávajících objektů, energetické úspory a přístavba nové multifunkční haly v areálu sportovní haly. Areál je rozdělen na 4 stavební objekty:

SO 01 - stávající sportovní hala,

SO 02 - zázemí sportovní haly,

SO 03 - Tyršův dům,

SO 04 - Sokolovna.

V rámci I. etapy jsou řešeny objekty SO 01, SO 02 a v malém rozsahu i SO 03. Podrobnější popis předmětu je uveden v příloze č. 4 a 5 ZD - Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.

Extended TitlePřístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
Extended Description

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy, nástavba a přístavba stávajícího objektu sportovní haly Chrudim nacházející se v centr.části města Chrudim na Tyršově nám. Součástí předmětu plnění jsou stavební úpravy stávajících objektů, energetické úspory a přístavba nové multifunkční haly v areálu sportovní haly. Areál je rozdělen na 4 stavební objekty:

SO 01 - stávající sportovní hala,

SO 02 - zázemí sportovní haly,

SO 03 - Tyršův dům,

SO 04 - Sokolovna.

V rámci I. etapy jsou řešeny objekty SO 01, SO 02 a v malém rozsahu i SO 03. Podrobnější popis předmětu je uveden v příloze č. 4 a 5 ZD - Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.

Modifications

Jedná se o odpočet zesilování vaznic – ze statického hlediska, s ohledem na jiné souvrství na střeše v její ploše, než na okrajích, kde se prováděly sondy v průběhu zpracování projektové dokumentace, není nutné provádět zesilování vaznic.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-11-24
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMěsto Chrudim
Attention OfZdeněk Karas
AddressResselovo náměstí 77
TownChrudim
Postal Code53701
Phone+420 733625995
Class Code45212225
Class DescriptionSports hall construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Předmětem bude zajištění dodávek modulárních, plynem SF6 izolovaných, modulů rozvodny 110 kV Větřní.
View more
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE - Poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb pro mobilní komunikaciVážení,dovolujeme si obrátit se na Vás s žádostí o poskytnutí informace, resp. odpovědního dotazníku v rámci předběžné tržní...
View more
Provedení kompenzačních opatření lesnického charakteru podle rozhodnutí o stanovení kompenzačních opatření vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje a podle podmínek v ÚR.
View more