Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce a nástavba 5.NP stávající budovy na ulici Máchova, demolice spojovacího traktu do vedlejší budovy na ul. Bezručova, kde bude realizována novostavba 4. podlažní budovy pro poskytování sociální péče vč. přístavby spojovací chodby k opětovnému propojení objektů Máchova a Bezručova. V rámci celého areálu Domov Duha budou provedeny zpevněné plochy pochůzí i pojížděné vč. parkovacích stání. Dále bude provedena modelace terénu s využitím opěrných stěn, osazením zahradních objektů, včetně oplocení areálu. Realizace novostavby vyžaduje i provedení nových přípojek inženýrských sítí a přeložek stávajících sítí.

Extended TitleRekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce a nástavba 5.NP stávající budovy na ulici Máchova, demolice spojovacího traktu do vedlejší budovy na ul. Bezručova, kde bude realizována novostavba 4. podlažní budovy pro poskytování sociální péče vč. přístavby spojovací chodby k opětovnému propojení objektů Máchova a Bezručova. V rámci celého areálu Domov Duha budou provedeny zpevněné plochy pochůzí i pojížděné vč. parkovacích stání. Dále bude provedena modelace terénu s využitím opěrných stěn, osazením zahradních objektů, včetně oplocení areálu. Realizace novostavby vyžaduje i provedení nových přípojek inženýrských sítí a přeložek stávajících sítí.

Modifications

Realizace stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ v rozsahu změn uvedených v dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 04695/2022/IM (vícepráce ve výši 26.968.112,72 Kč bez DPH, méněpráce ve výši 126.328,16 Kč vč. DPH).

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-04
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMoravskoslezský kraj
Attention OfHana Smolíková
Address28. října 2771/117
TownOstrava
Postal Code70200
Phone+420 595622911
Class Code45215200
Class DescriptionConstruction work for social services buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-09-22

Construction work for social services buildings

Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce a nástavba 5.NP stávající budovy na ulici Máchova, demolice spojovacího traktu do vedlejší budovy na ul. Bezručova, kde bude realizována novostavba 4. podlažní budovy pro poskytování sociální péče vč. přístavby spojovací chodby k opětovnému propojení objektů Máchova a Bezručova. V rámci celého areálu Domov Duha budou provedeny zpevněné plochy pochůzí i pojížděné vč. parkovacích stání. Dále bude provedena modelace terénu s využitím opěrných stěn, osazením zahradních objektů, včetně oplocení areálu. Realizace novostavby vyžaduje i provedení nových přípojek inženýrských sítí a přeložek stávajících sítí.

Extended TitleRekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce a nástavba 5.NP stávající budovy na ulici Máchova, demolice spojovacího traktu do vedlejší budovy na ul. Bezručova, kde bude realizována novostavba 4. podlažní budovy pro poskytování sociální péče vč. přístavby spojovací chodby k opětovnému propojení objektů Máchova a Bezručova. V rámci celého areálu Domov Duha budou provedeny zpevněné plochy pochůzí i pojížděné vč. parkovacích stání. Dále bude provedena modelace terénu s využitím opěrných stěn, osazením zahradních objektů, včetně oplocení areálu. Realizace novostavby vyžaduje i provedení nových přípojek inženýrských sítí a přeložek stávajících sítí.

Modifications

Realizace stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ v rozsahu změn uvedených v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 04695/2022/IM (vícepráce ve výši 8.080.150,81 Kč bez DPH, méněpráce ve výši 1.803.671,87 Kč vč. DPH).

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-09-22
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMoravskoslezský kraj
Attention OfHana Smolíková
Address28. října 2771/117
TownOstrava
Postal Code70218
Phone+420 595622911
Class Code45215200
Class DescriptionConstruction work for social services buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-06-19

Construction work for social services buildings

Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce a nástavba 5.NP stávající budovy na ulici Máchova, demolice spojovacího traktu do vedlejší budovy na ul. Bezručova, kde bude realizována novostavba 4. podlažní budovy pro poskytování sociální péče vč. přístavby spojovací chodby k opětovnému propojení objektů Máchova a Bezručova. V rámci celého areálu Domov Duha budou provedeny zpevněné plochy pochůzí i pojížděné vč. parkovacích stání. Dále bude provedena modelace terénu s využitím opěrných stěn, osazením zahradních objektů, včetně oplocení areálu. Realizace novostavby vyžaduje i provedení nových přípojek inženýrských sítí a přeložek stávajících sítí.

Extended TitleRekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce a nástavba 5.NP stávající budovy na ulici Máchova, demolice spojovacího traktu do vedlejší budovy na ul. Bezručova, kde bude realizována novostavba 4. podlažní budovy pro poskytování sociální péče vč. přístavby spojovací chodby k opětovnému propojení objektů Máchova a Bezručova. V rámci celého areálu Domov Duha budou provedeny zpevněné plochy pochůzí i pojížděné vč. parkovacích stání. Dále bude provedena modelace terénu s využitím opěrných stěn, osazením zahradních objektů, včetně oplocení areálu. Realizace novostavby vyžaduje i provedení nových přípojek inženýrských sítí a přeložek stávajících sítí.

Modifications

Realizace stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ v rozsahu změn uvedených v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04695/2022/IM (vícepráce ve výši 2.918.980,58 Kč bez DPH, méněpráce ve výši 166.515,25 Kč vč. DPH).

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-06-19
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMoravskoslezský kraj
Attention OfHana Smolíková
Address28. října 2771/117
TownOstrava
Postal Code70218
Phone+420 595622911
Class Code45215200
Class DescriptionConstruction work for social services buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Předmětem veřejné zakázky je zajištění správy centrálního bezpečnostního perimetru a vybraných prvků kybernetické bezpečnosti za definovaných podmínek.Konkrétně se jedná o správu firewallové soustavy tvořené vnějším (externím) a vnitřním (interním) firewallem,...
View more
Stavba „Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC“ je liniovou stavbou, která je rozložena na úseku prvního tranzitního železničního koridoru mezi ŽST Ústí nad Orlicí (km...
View more
Deadline: Dec 8, 2023
Předmětem této veřejné zakázky na služby je poskytování komplexního právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt definovaný v ZD, včetně...
View more