Binnen de gemeente Hoorn ligt de opgave voor vervanging riolering en herinrichting openbare ruimte inclusief klimaatadaptatie voor de wijk Hoorn Noord en Venenlaankwartier. Het volledige programma heeft een looptijd van 10 tot 15 jaar en wordt onderverdeeld in 3 tranches.

Voor u ligt de Europese aanbesteding van de raamovereenkomst voor tranche 1.

Extended TitleVervangen riolering en herinrichten openbare ruimte Hoorn-Noord en Venenlaankwartier
Extended Description

Deelopdracht V04: 800 meter 

Deelopdracht V05: 650 meter 

Deelopdracht H02: 1800 meter 

Deelopdracht H04: 1800 meter 

Totaal 6405 meter

Opties 

Deelopdracht V06: 1350 meter 

Deelopdracht H06: 650 meter 

Totaal opties: 2000 meter

Publication Date2022-06-28
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value48000000
OrganisationGemeente Hoorn
Attention OfEls Bonenkamp
AddressNieuwe Steen 1
TownHoorn
Postal Code1625 HV
Phone+31 229252200
Class Code45232400
Class DescriptionSewer construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 26, 2022
VSO OLS de Recon, staat op de lijst met scholen die recht hebben op vervangende nieuwbouw binnen de gemeente Rotterdam. OLS de Recon is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs...
View more
Deadline: Oct 11, 2022
Schilderen van binnen en buitenkant van scholen inclusief het incidenteel vervangen van houtrot
View more
Met deze marktconsultatie wil FMH vernemen of er veranderingen in de markt zijn en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om inkopen met impact te realiseren. Dit met het oog op...
View more