Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer ten behoeve van Woningbouw 't Veld Noord fase 2 en 3.

Deze publicatie bevat informatie over de inschrijving ten behoeve van de nieuwbouw van het plan 't Veld Noord, fase 2 en 3. 

Het bod is voor de grondpositie van het hele plan dat aan de winnaar wordt verkocht. Met de koop gaat de ontwikkelaar een anterieure exploitatieovereenkomst aan waarin waarborgen zijn opgenomen dat de werken en voorzieningen, alsook de communicatie ordentelijk gaat verlopen. Ook is in de overeenkomst een verplichting tot zekerheidsstelling opgenomen. De ontwikkelaar is gehouden om het woningbouwprogramma binnen de voorwaarden van het stedenbouwkundig plan en de architectuurleidraad tot stand te brengen.

Extended TitleWoningbouw 't Veld Noord fase 2 en 3
Extended Description

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer ten behoeve van Woningbouw 't Veld Noord fase 2 en 3.

Deze publicatie bevat informatie over de inschrijving ten behoeve van de nieuwbouw van het plan 't Veld Noord, fase 2 en 3.

Het bod is voor de grondpositie van het hele plan dat aan de winnaar wordt verkocht. Met de koop gaat de ontwikkelaar een anterieure exploitatieovereenkomst aan waarin waarborgen zijn opgenomen dat de werken en voorzieningen, alsook de communicatie ordentelijk gaat verlopen. Ook is in de overeenkomst een verplichting tot zekerheidsstelling opgenomen. De ontwikkelaar is gehouden om het woningbouwprogramma binnen de voorwaarden van het stedenbouwkundig plan en de architectuurleidraad tot stand te brengen.

Deadline Date2022-08-30
Publication Date2022-06-28
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationGemeente Hollands Kroon
Attention OfNoortje Boersma
AddressDe verwachting 1
TownAnna Paulowna
Postal Code1761VM
Phone+31 883215000
Class Code45211300
Class DescriptionHouses construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 26, 2022
VSO OLS de Recon, staat op de lijst met scholen die recht hebben op vervangende nieuwbouw binnen de gemeente Rotterdam. OLS de Recon is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs...
View more
Deadline: Oct 11, 2022
Schilderen van binnen en buitenkant van scholen inclusief het incidenteel vervangen van houtrot
View more
Met deze marktconsultatie wil FMH vernemen of er veranderingen in de markt zijn en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om inkopen met impact te realiseren. Dit met het oog op...
View more