Køge Kommune inviterer til markedsdialog om indkøb af et digitalt on boarding-system, der kan anvendes i forbindelse med on boarding af nye medarbejdere, ca. 500 personer årligt. Kommunen ønsker i markedsdialogen bl.a. at få belyst, hvilke øvrige it-systemer on boadring-systemet kan integreres til, hvilken support udbyder kan tilbyde samt et overslag på forventede pris. I markedsdialogen ønsker kommunen endvidere referencer på leverandørs nuværende kunder. Køge Kommune forventer at udbyde opgaven i løbet af 2023. Markedsdialogmøderne forventes afholdt i februar og marts måned 2023. Møderne forventes at vare 45-60 min. og afholdes som Teams-møder. Kontakt udviklingskonsulent Catrine Wulff Ploug, e-mail: catrine.ploug@koege.dk for at aftale tidspunkt for et individuelt dialogmøde. Dette er ikke en udbudsbekendtgørelse, men en forhåndsmeddelelse af vejledende karakter

Extended TitleForhåndsmeddelelse - indkøb af digitalt onboarding-system
Extended Description

Køge Kommune inviterer til markedsdialog om indkøb af et digitalt on boarding-system, der kan anvendes i forbindelse med on boarding af nye medarbejdere, ca. 500 personer årligt. Kommunen ønsker i markedsdialogen bl.a. at få belyst, hvilke øvrige it-systemer on boadring-systemet kan integreres til, hvilken support udbyder kan tilbyde samt et overslag på forventede pris. I markedsdialogen ønsker kommunen endvidere referencer på leverandørs nuværende kunder. Køge Kommune forventer at udbyde opgaven i løbet af 2023. Markedsdialogmøderne forventes afholdt i februar og marts måned 2023. Møderne forventes at vare 45-60 min. og afholdes som Teams-møder. Kontakt udviklingskonsulent Catrine Wulff Ploug, e-mail: catrine.ploug@koege.dk for at aftale tidspunkt for et individuelt dialogmøde. Dette er ikke en udbudsbekendtgørelse, men en forhåndsmeddelelse af vejledende karakter

Publication Date2023-01-30
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKøge Kommune
Attention OfBirgit Nielsen
AddressTorvet 1
TownKøge
Postal Code4600
Phone+45 21141913
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 2, 2023
Rammeaftale på hæmodialysemaskiner og proprietære forbrugsvarer. Herudover indgår følgende ydelser som en del af udbuddet: - En IT-løsning til håndtering og administration af dialysebehandling i Region Syddanmark - Licenser...
View more
Deadline: Apr 25, 2023
Det udbudte område er rengøringsydelser (ikke vinduespolering) på de ti angivne lokationer. Rengøringen af lokationerne vil ud over let rengøring omfatte grundig gulvrengøring og grundig inventarrengøring jf. kravspecifikationen. Dertil kommer...
View more
Deadline: Apr 25, 2023
Udbuddet vedrører udviklingen af en hjemmeside samt drift, vedligeholdelse og support af systemet samt mulig videreudvikling i kontraktens løbetid.Hjemmesiden bliver et centraliseret system for:• Indbringelse af klager• Kommunal sagsbehandling• Indberetning...
View more