Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Levering af el-scootere, tilbehør og reservedele i to delaftaler.

Delaftale 1: Standard model, og

Delaftale 2: Model med ekstra kapacitet.

Extended TitleAnnullering af udbud - Udbud af levering af El-scootere til Københavns Kommune
Extended Description

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Levering af el-scootere, tilbehør og reservedele i to delaftaler. Delaftale 1: Standard model

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag 1).

Publication Date2023-02-10
CountryDenmark
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKøbenhavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Attention OfJohannes Bo Nielsen
AddressBorups Allé 177
TownCopenhagen
Postal Code2400
Phone+45 33663366
Class Code33196200
Class DescriptionDevices for the disabled
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-02-07

Devices for the disabled

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Levering af el-scootere, tilbehør og reservedele i to delaftaler.

Delaftale 1: Standard model, og

Delaftale 2: Model med ekstra kapacitet.

Extended TitleUdbud af levering af El-scootere til Københavns Kommune
Extended Description

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Levering af el-scootere, tilbehør og reservedele i to delaftaler. Delaftale 1: Standard model

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag 1).

Deadline Date2023-03-03
Publication Date2023-02-07
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value6600000.00
OrganisationKøbenhavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Attention OfJohannes Bo Nielsen
AddressBorups Allé 177
TownCopenhagen
Postal Code2400
Phone+45 33663366
Class Code33196200
Class DescriptionDevices for the disabled
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 2, 2023
Rammeaftale på hæmodialysemaskiner og proprietære forbrugsvarer. Herudover indgår følgende ydelser som en del af udbuddet: - En IT-løsning til håndtering og administration af dialysebehandling i Region Syddanmark - Licenser...
View more
Deadline: Apr 25, 2023
Det udbudte område er rengøringsydelser (ikke vinduespolering) på de ti angivne lokationer. Rengøringen af lokationerne vil ud over let rengøring omfatte grundig gulvrengøring og grundig inventarrengøring jf. kravspecifikationen. Dertil kommer...
View more
Deadline: Apr 25, 2023
Udbuddet vedrører udviklingen af en hjemmeside samt drift, vedligeholdelse og support af systemet samt mulig videreudvikling i kontraktens løbetid.Hjemmesiden bliver et centraliseret system for:• Indbringelse af klager• Kommunal sagsbehandling• Indberetning...
View more