Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení schopností zdravotnických-veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví pro provádění státního veterinárního dozoru u resortu Ministerstva obrany, provádět diagnostickou a léčebnou péči u zvířat vojenské správy, provádět laboratorní diagnostiku zoonóz, rozbory potravin, krmiv, pitné vody a ostatního biologického materiálu.

Extended TitlePřístrojové vybavení pro VVetÚ
Extended Description

Předmětem části č. 1 VZ s názvem "Mechanická třepačka na homogenizaci tkání" je dodávka - nákup 1 ks mechanické třepačky na homogenizaci tkání.

Publication Date2023-05-22
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationMinisterstvo obrany
Attention OfBc. Martina Černá
AddressTychonova 221/1
TownPrague
Postal Code16000
Phone+420 973229875
Class Code38000000
Class DescriptionLaboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 21, 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro příslušníky a příslušnice HZS ČR - letní součástky na dobu 3 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
View more
Deadline: Jul 10, 2023
Předmětem veřejné zakázky na služby je uzavření Smlouvy o poskytování služeb s dodavatelem (dále v textu též "Smlouva"), na jejímž základě budou po dobu její platnosti zadavatelem zadávány a administrátorem...
View more
Deadline: Jun 19, 2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení veškerých prací vedoucích k úplnému dokončení veřejně prospěšné stavby „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se...
View more