Przedmiotem zamówienia jest:

DOSTAWA – INDYWIDUALNEJ RACJI ŻYWNOŚCIOWEJ „S-RS” wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Kod CPV: 15897100-3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w Projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.

Extended TitleDOSTAWA INDYWIDUALNEJ RACJI ŻYWNOŚCIOWEJ „S-SR” (NR SPRAWY: MAT/92MP/2023)
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:

Data: 15/05/2023

Czas lokalny: 09:00

New text:

Data: 12/06/2023

Czas lokalny: 09:00

Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 14/08/2023

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 11/09/2023

Section:
IV.2.7
Previous text:

Data: 15/05/2023

Czas lokalny: 09:30

New text:

Data: 12/06/2023

Czas lokalny: 10:30

Deadline Date2023-06-12
Publication Date2023-06-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Organisation4 Regionalna Baza Logistyczna
Attention Of4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Pretficza 28, 50-984 Wrocław
Addressul. Pretficza 28
TownWrocław
Postal Code50-984
Phone+48 261651080
Class Code15897100
Class DescriptionField rations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-05-19

Field rations

Przedmiotem zamówienia jest:

DOSTAWA – INDYWIDUALNEJ RACJI ŻYWNOŚCIOWEJ „S-RS” wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Kod CPV: 15897100-3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w Projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.

Extended TitleDOSTAWA INDYWIDUALNEJ RACJI ŻYWNOŚCIOWEJ „S-SR” (NR SPRAWY: MAT/92MP/2023)
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:

15/05/2023

Czas lokalny: 09:00

New text:

06/06/2023

Czas lokalny: 09:00

Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 14/08/2023

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 04/09/2023

Section:
IV.2.7
Previous text:

15/05/2023

Czas lokalny: 09:30

New text:

06/06/2023

Czas lokalny: 09:30

Deadline Date2023-06-06
Publication Date2023-05-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Organisation4 Regionalna Baza Logistyczna
Attention Of4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Pretficza 28, 50-984 Wrocław
Addressul. Pretficza 28
TownWrocław
Postal Code50-984
Phone+48 261651080
Class Code15897100
Class DescriptionField rations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-04-28

Field rations

Przedmiotem zamówienia jest:

DOSTAWA – INDYWIDUALNEJ RACJI ŻYWNOŚCIOWEJ „S-RS” wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Kod CPV: 15897100-3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w Projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.

Extended TitleDOSTAWA INDYWIDUALNEJ RACJI ŻYWNOŚCIOWEJ „S-SR” (NR SPRAWY: MAT/92MP/2023)
Changes
Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 14/08/2023

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 22/08/2023

Section:
IV.2.2
Previous text:

Data: 15/05/2023

Czas lokalny: 09:00

New text:

Data: 25/05/2023

Czas lokalny: 09:00

Section:
IV.2.7
Previous text:

Data: 15/05/2023

Czas lokalny: 09:30

New text:

Data: 25/05/2023

Czas lokalny: 09:30

Deadline Date2023-05-25
Publication Date2023-04-28
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Organisation4 Regionalna Baza Logistyczna
Attention Of4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Pretficza 28, 50-984 Wrocław
Addressul. Pretficza 28
TownWrocław
Postal Code50-984
Phone+48 261651080
Class Code15897100
Class DescriptionField rations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-03-29

Field rations

Przedmiotem zamówienia jest:

DOSTAWA – INDYWIDUALNEJ RACJI ŻYWNOŚCIOWEJ „S-RS” wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Kod CPV: 15897100-3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w Projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.

Extended TitleDOSTAWA INDYWIDUALNEJ RACJI ŻYWNOŚCIOWEJ „S-SR” (NR SPRAWY: MAT/92MP/2023)
Changes
Section:
II.1.1
Previous text:

DOSTAWA INDYWIDUALNEJ RACJI ŻYWNOŚCIOWEJ „S-SR” (NR SPRAWY: MAT/92MP/2023)

Numer referencyjny: MAT/92MP/2023

New text:

DOSTAWA INDYWIDUALNEJ RACJI ŻYWNOŚCIOWEJ „S-RS” (NR SPRAWY: MAT/92MP/2023)

Numer referencyjny: MAT/92MP/2023

Deadline Date2023-05-15
Publication Date2023-03-29
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Organisation4 Regionalna Baza Logistyczna
Attention Of4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Pretficza 28, 50-984 Wrocław
Addressul. Pretficza 28
TownWrocław
Postal Code50-984
Phone+48 261651080
Class Code15897100
Class DescriptionField rations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-03-24

Field rations

Przedmiotem zamówienia jest:

DOSTAWA – INDYWIDUALNEJ RACJI ŻYWNOŚCIOWEJ „S-RS” wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Kod CPV: 15897100-3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w Projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.

Extended TitleDOSTAWA INDYWIDUALNEJ RACJI ŻYWNOŚCIOWEJ „S-SR” (NR SPRAWY: MAT/92MP/2023)
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest:

DOSTAWA – INDYWIDUALNEJ RACJI ŻYWNOŚCIOWEJ „S-RS” wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Kod CPV: 15897100-3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w Projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.

Deadline Date2023-05-15
Publication Date2023-03-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Organisation4 Regionalna Baza Logistyczna
Attention Of4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Pretficza 28, 50-984 Wrocław
Addressul. Pretficza 28
TownWrocław
Postal Code50-984
Phone+48 261651080
Class Code15897100
Class DescriptionField rations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 23, 2023
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentu do zabiegów witrektomii stosowanych w leczeniu pacjentów Oddziału Okulistycznego Szpitala, a także najem aparatu do witrektomii (najem dotyczy Części 1 przedmiotu zamówienia). Przedmiot...
View more
Deadline: Jul 12, 2023
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków przez okres 12 miesięcy
View more
Deadline: Jul 6, 2023
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, oprogramowanie, wdrożeniu oraz utrzymaniu systemu wraz ze świadczeniem usług gwarancji i dostarczeniem licencji.Etapy wykonywania:Etap I:przygotowanie Harmonogramu realizacji Projektu i przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej wraz z dostarczeniem dokumentacji...
View more