Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby „II/207 Modernizace silnice Toužim – Smilov“. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

Extended TitleII/207 Modernizace silnice Toužim – Smilov
Extended Description

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby „II/207 Modernizace silnice Toužim – Smilov“. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

Účelem stavby je modernizace silnice II/207 v úseku Toužim – Smilov. Součástí akce je úsek Smilov - Radyně. Celková délka modernizovaného úseku je 5.035,852 m, délka nyní zadávaného úseku je cca 1,7 km. Podrobný popis předmětu plnění je uveden zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Publication Date2023-08-29
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value72616675
OrganisationKrajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Attention OfROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
AddressChebská 282/
TownSokolov
Postal Code35601
Phone+420 224216212
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce a nástavba 5.NP stávající budovy na ulici Máchova, demolice spojovacího traktu do vedlejší budovy na ul. Bezručova, kde bude realizována novostavba 4. podlažní budovy...
View more
Deadline: Oct 24, 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální technologie pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
View more
Deadline: Oct 20, 2023
Předmětem zakázek zadávaných v DNS budou dodávky dodávky srdečních chlopní.
View more