Állati takarmányok beszerzése a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, részajánlattétel biztosításával az alábbiak szerint:

- 1. rész: Fagyasztott termékek beszerzése,

- 2. rész: Marhahús beszerzése,

- 3. rész: Takarmányok beszerzése,

- 4. rész: Réti széna beszerzése

Extended Title„Állati takarmányok beszerzése-2023”
Extended Description

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére állatok etetéséhez fagyasztott termékek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, 12 hónapra.

A beszerzésre kerülő fagyasztott termékek a következők (termék megnevezés, beszerzendő mennyiség, és mennyiségi egység):

Hering(Atlanti)-Clupea Herengus: 11500 kg

Makréla-Scomber Scombus: 4500 kg

Hering(Balti)-Clupea Herengus: 11500 kg

Capelin - mallotus-willosus: 2000 kg

Eperlan lazac-Osmerus Eperlanus: 2000 kg

Tőkehal(tengeri)-Haddock and witting blue: 1000 kg

Polip squid/Loligo opalescens2022 L.vulg./loligo duvauceli/ilex argentius: 800 kg

Paphia undulate mussel: 300 kg

Kagyló(Mytilus edulis): 200 kg

Ajánlatkérő a fenti mennyiségek tekintetében +30 % mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés 12 hónapos időtartama alatt jogosult.

A nyertes ajánlattevő feladata a fagyasztott termékek teljesítési helyre történő leszállítása, a közbeszerzési dokumentumban foglalt rendszerességgel, csomagolással és feltételek szerint.

A beszerzendő termékek részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező "Termék adatok" megnevezésű dokumentumok tartalmazzák. Ahol Ajánlatkérő több termék típust megjelöl, azon tételek esetében Ajánlatkérő bármelyik megajánlást elfogadja.

A fagyasztott termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumban előírt valamennyi, vagy az azzal - a dokumentációban szereplő műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§(3) bekezdésében foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű,pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés keretszerződés jellegére ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a fenti termékeket érintő mennyiségek (meghosszabbított)szerződéses időszak alatti teljes megrendelésére.

Publication Date2023-08-11
CountryHungary
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value103726.00
OrganisationNyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Attention OfGajdos László Attila
AddressKülterület
TownKülterület
Postal Code4431
Phone+36 42500535
Fax+36 00000000
Class Code15700000
Class DescriptionAnimal feedstuffs
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 7, 2023
„Műanyag alakító szerszám tervezése és gyártása” beszerzése az RRF-2.3.1-21-2022- 00009 azonosító számú „Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium” pályázat keretében. Az alábbiakban felsorolt eszközök (szerszámcsalád) tervezése és gyártása, leszállítása, helyszíni beüzemelése:a) 1...
View more
Deadline: Oct 24, 2023
Budaörs Város Önkormányzata számára 11 db új gépjármű tartós bérlete és flottakezelése tartós bérleti szerződés keretében, 5 db ajánlatkérő saját tulajdonú gépjárműve tartós üzemeltetése, az egyes gépjárművek átadásától számítva 48...
View more
Deadline: Oct 12, 2023
Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozásának előkészítése (PST: V070.10)
View more