Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení veškerých prací vedoucích k úplnému dokončení veřejně prospěšné stavby „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.

Předmětná stavba řeší přeložku silnice II. třídy vedenou v extravilánu obcí ve volném terénu s křížením stávajících silnic, polních cest, s mostními objekty a přeložkami inženýrských sítí. Trasa je navržena v délce 5,37835 km jako dvoupruhová, směrově nerozdělená, s úrovňovými křižovatkami.

Součástí stavby je přeložka veřejné komunikační sítě, která bude provedena subjektem pověřeným společností CETIN a.s. Zhotovitel umožní vstup tohoto subjektu na staveniště za účelem provedené této přeložky a Zhotovitel poskytne veškerou nutnou součinnost ke zdárnému provedení přeložky sítě.

Extended TitleNapojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2023-06-19
New text:
2023-06-22
Section:
IV.2.7
Previous text:
2023-06-19
New text:
2023-06-22
Deadline Date2023-06-22
Publication Date2023-06-09
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSpráva a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Attention OfLudmila Kvardová
AddressKoterovská 32600
TownPlzeň
Postal Code32600
Phone+420 377172412
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-05-26

Construction work

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení veškerých prací vedoucích k úplnému dokončení veřejně prospěšné stavby „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.

Předmětná stavba řeší přeložku silnice II. třídy vedenou v extravilánu obcí ve volném terénu s křížením stávajících silnic, polních cest, s mostními objekty a přeložkami inženýrských sítí. Trasa je navržena v délce 5,37835 km jako dvoupruhová, směrově nerozdělená, s úrovňovými křižovatkami.

Součástí stavby je přeložka veřejné komunikační sítě, která bude provedena subjektem pověřeným společností CETIN a.s. Zhotovitel umožní vstup tohoto subjektu na staveniště za účelem provedené této přeložky a Zhotovitel poskytne veškerou nutnou součinnost ke zdárnému provedení přeložky sítě.

Extended TitleNapojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2023-06-14
New text:
2023-06-19
Section:
IV.2.7
Previous text:
2023-06-14
New text:
2023-06-19
Deadline Date2023-06-19
Publication Date2023-05-26
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSpráva a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Attention OfIng. Martin Bolek
AddressKoterovská 32600
TownPlzeň
Postal Code32600
Phone+420 377172411
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-05-17

Construction work

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení veškerých prací vedoucích k úplnému dokončení veřejně prospěšné stavby „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.

Předmětná stavba řeší přeložku silnice II. třídy vedenou v extravilánu obcí ve volném terénu s křížením stávajících silnic, polních cest, s mostními objekty a přeložkami inženýrských sítí. Trasa je navržena v délce 5,37835 km jako dvoupruhová, směrově nerozdělená, s úrovňovými křižovatkami.

Součástí stavby je přeložka veřejné komunikační sítě, která bude provedena subjektem pověřeným společností CETIN a.s. Zhotovitel umožní vstup tohoto subjektu na staveniště za účelem provedené této přeložky a Zhotovitel poskytne veškerou nutnou součinnost ke zdárnému provedení přeložky sítě.

Extended TitleNapojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení veškerých prací vedoucích k úplnému dokončení veřejně prospěšné stavby „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.

Předmětná stavba řeší přeložku silnice II. třídy vedenou v extravilánu obcí ve volném terénu s křížením stávajících silnic, polních cest, s mostními objekty a přeložkami inženýrských sítí. Trasa je navržena v délce 5,37835 km jako dvoupruhová, směrově nerozdělená, s úrovňovými křižovatkami.

Součástí stavby je přeložka veřejné komunikační sítě, která bude provedena subjektem pověřeným společností CETIN a.s. Zhotovitel umožní vstup tohoto subjektu na staveniště za účelem provedené této přeložky a Zhotovitel poskytne veškerou nutnou součinnost ke zdárnému provedení přeložky sítě.

Deadline Date2023-06-14
Publication Date2023-05-17
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value490800000
OrganisationSpráva a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Attention OfIng. Martin Bolek
AddressKoterovská 32600
TownPlzeň
Postal Code32600
Phone+420 377172411
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 26, 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spinálního endoskopického systému pro centrální operační sály neurochirurgie Pardubické nemocnice. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu na 50 výkonů.
View more
Předmětem plnění jsou především úpravy na objektech železničního spodku a svršku, nástupištích a sdělovacích zařízení. Úpravy řešení na 200 km/hod budou realizovány v rámci již probíhající stavby „Modernizace trati Sudoměřice...
View more
Deadline: Jul 10, 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy hmotnostní spektrometrie a kapalinové chromatografie s příslušenstvím pro Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
View more