Udbuddet omhandler Kontrakt om Drift, Support, Vedligehold og Udvikling af Landbrugsstyrelsen It-System Internet Markkort (IMK) samt tilknyttede systemer.

Extended TitleUdbud af Kontrakt om Drift, Support, Vedligehold og Udvikling af It-Systemet Internet Markkort (IMK) og tilknyttede systemer (1)
Extended Description

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med ca. 1.400 ansatte. En af Styrelsens væsentligste opgaver er at udbetale landbrugsstøtte i Danmark, primært finansieret af EU.

Den udbudte rammeaftale (”kontrakten”) omfatter drift, support, vedligehold og videreudvikling af It-systemet IMK med tilknyttede KontrolApp, og Landbrugsstyrelsen App samt LandbrugsGIS, Downloadløsning, Kundgørelse af kort–udstillingsplatforme, samt værktøjsunderstøttelse (Systemet).

It-systemet IMK og de tilknyttede systemer omfatter i hovedtræk følgende teknologiområder:

• Oracle DB

• Oracle SQL

• Geoserver

• Server side rendering (GeoServer)

• Performancetuning

• ASP.NET MVC

• AngularJS

• OpenLayers

• GeoJSON

• Browser-understøttelse

• Service orienteret integration

• NTS NetTopologySuite.

• Xamarin

• Webudstilling af GIS-data

Rammeaftalen vil i relation til ovenstående teknologiområder omfatte følgende hovedydelser:

A) Afklaringsfase og Transition Ind

B) Drift

C) Support

D) Vedligehold

E) Bestillingsydelser (Udvikling og Konsulentbistand)

F) Samarbejde med tredjepart

Ad hovedydelse A):

Leverandøren skal overtage ydelser relateret til It-systemet IMK gennem ved gennemførelse af Afklaringsfase og Transition Ind, hvor Leverandøren skal gennemføre alle aktiviteter, der er nødvendige for, at Leverandøren kan overtage ansvaret for Drift, Support, Vedligehold og Udvikling af Systemet, og levere øvrige Ydelser under Kontrakten.

Ad hovedydelse B):

Leverandøren skal levere driftsydelser i relation til It-systemet IMK, herunder installationer og opgraderinger, drift af databaser og middleware, integrationer og grænseflader. Endvidere skal leverandøren udarbejde driftsdokumentation og vedligeholdelse heraf, overvågning, rapportering, konfigurationsstyring, systemadministration, afvikling af batch- og jobkørsler samt efterlevelse af ITIL-processerne eller tilsvarende, for It-systemet IMK.

Ad hovedydelse C):

Leverandøren skal levere support for It-systemet IMK, som primært består i 2. og 3. line support, Incident Management, Problem Management, løsning af Service Requests, samt brugerstøtte.

Ad hovedydelse D):

Leverandøren skal levere vedligehold af It-systemet IMK, omfattende løbende og forebyggende vedligehold, herunder levering af fejlrettelser, kapacitet, ydelse, sikkerhedsopdateringer samt nødvendige opgraderinger af It-systemet IMK og de tilhørende systemer.

Ad hovedydelse E):

Leverandøren skal levere udvikling, herunder løbende tilpasning som følge af ændrede lovgivningskrav og tilpasning til Kundens behov, samt gennemførelse af større projekter på baggrund af kravsspecifikation fra Kunden. Endvidere skal leverandøren levere konsulentbistand i relation til it-systemet IMK.

Ad hovedydelse F):

Leverandøren skal samarbejde med kunden og kundens øvrige leverandører af den samlede it-infrastruktur for it-systemet IMK, i forbindelse med drift og vedligehold af den samlede it-infrastruktur for it-systemet IMK, herunder bl.a. ved incidenthåndtering, håndtering af ændringer, service requests og servicevinduer.

***

Herudover skal Leverandøren levere andre ydelser i relation til kontraktens optioner og transition ud.

For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Publication Date2023-06-28
CountryDenmark
Procurement StatusAwarded
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationLandbrugsstyrelsen
Attention OfKim Krøyer Pedersen
AddressNyropsgade 30
TownCopenhagen
Postal Code1780
Phone+45 33958000
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 26, 2023
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå en 4-årig aftale Rammeaftale vedrørende køb af reservedele til Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne.Disse reservedele anvendes af Forsvaret selv til at servicere...
View more
Deadline: Oct 26, 2023
Udbuddet vedrører indkøb af lovpligtige revisionsydelser, herunder i finansiel revision, juridisk-kritisk revision og løbende forvaltningsrevision til Jammerbugt Kommune og Rebild Kommune. Udbuddet omfatter to delaftaler, hver kommune anses som en...
View more
Deadline: Oct 26, 2023
CTR I/S ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler: Delaftale 1: Erhvervs all risks og maskinforsikring Delaftale 2: Årsentreprise Der henvises til udbudsmaterialet...
View more