Inwoners met laagdrempelige ondersteuningsvragen op het gebied van jeugd en gezin kunnen lokaal terecht. Naast laagdrempelige, preventieve activiteiten en voorzieningen, biedt de gemeente Edam-Volendam ondersteuning in segment A. Segment A is vrij-toegankelijke lokale ondersteuning voor (meervoudig) complexe ondersteuningsvragen, waarop procesregie wordt uitgevoerd door een zorgregisseur van het Team Jeugd van het Breed Sociaal Loket.

Opdrachtgever wenst raamovereenkomsten af te sluiten met betrokken lokale samenwerkingspartners op het gebied van jeugdmaatschappelijk werk, voor de uitvoering van dit lokale Segment A. De uitvoeringsvoorwaarden en de tarieven liggen hierbij vast. Opdrachtgever sluit een schriftelijke raamovereenkomst met elke professional of aanbieder die aantoont dat hij voldoet aan en akkoord gaat met de voorwaarden.

Extended TitleOpen House Procedure Vrij-toegankelijke lokale jeugd ondersteuning met procesregie - Segment A
Extended Description

0,01

Publication Date2023-08-04
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value1.0
OrganisationGemeente Edam-Volendam
Attention OfIngrid Klouwer-Schilder
AddressW. van der Knoopdreef 1
TownVolendam
Postal Code1132 KN
Phone+31 299398398
Class Code85000000
Class DescriptionHealth and social work services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 27, 2023
De aan te besteden Opdracht Raamovereenkomst voor de leverantie van verkeersregeltoestellen bestaat hoofdzakelijk uit:a. Het leveren en bedrijfsklaar opleveren van (intelligente) verkeersregeltoestellen (VRA’s);b. Het preventief en tweedelijns correctief onderhouden van de geleverde...
View more
Deadline: Nov 7, 2023
De gemeente Edam-Volendam is op zoek naar opdrachtnemers die het leerlingen- en zwemvervoer organiseren binnen de gemeente Edam-Volendam. De opdracht omvat 2 percelen: leerlingenvervoer en Zwemvervoer, en de gemeente is...
View more
Deadline: Oct 23, 2023
Ten behoeve van het onderzoek binnen de FSE onderzoeksinstituten GBB, Stratingh en Zernike, waarvoor middelen zijn toegekend uit de sectorplannen Chemistry/Physics/Engineering, wil de RUG een multipurpose, high-end confocale laser scanning...
View more