Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, w tym monitorów

i komputerów przenośnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagane parametry urządzeń, zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy (PPU), stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ, oraz w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę łącznie 30 sztuk komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymi oraz 150 sztuk monitorów dla pracowników NFOŚiGW.

Extended TitleDostawa urządzeń komputerowych, w tym monitorów i komputerów przenośnych
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, w tym monitorów

i komputerów przenośnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagane parametry urządzeń, zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy (PPU), stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ, oraz w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę łącznie 30 sztuk komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymi oraz 150 sztuk monitorów dla pracowników NFOŚiGW. Zamawiający wymaga, aby dostawa przedmiotu zamówienia była wykonana w terminie do 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Publication Date2023-08-22
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value332898.94
OrganisationNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Attention OfElżbieta Adamaszek-Watts
Addressul. Konstruktorska 3A
TownWarsaw
Postal Code02-673
Fax+48 224590201
Class Code30213100
Class DescriptionPortable computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 23, 2023
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa nabiału, zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo-cenowego.
View more
Deadline: Oct 12, 2023
Dostawa 3 monitorów wielkoformatowych wraz ze stojakami oraz ekranu projekcyjnego 1 sztuka oraz 7 projektorów multimedialnych wraz z podsufitowymi uchwytami montażowymi
View more
Deadline: Oct 27, 2023
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem oraz ich transport i zagospodarowanie. W ramach zamówienia...
View more