Door structureel samen te werken met binnenwerk geeft Staatsbosbeheer invulling aan haar maatschappelijke opgave. De organisatie Binnenwerk (onderdeel van het Ministerie van BZK) creëert duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor Binnenwerk is huisvesting benodigd. Staatsbosbeheer kiest ervoor binnen haar organisatie een uniforme uitstraling te realiseren voor deze doelgroep. Er is gekozen voor een semi permanente unit als huisvesting.

Extended TitleHuisvesting Binnenwerk
Extended Description

n.v.t.

Deadline Date2023-10-30
Publication Date2023-09-22
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationStaatsbosbeheer
Attention OfEllen Renzen
AddressSmallepad 5
TownAmersfoort
Postal Code3811 MG
Phone+31 306926111
Class Code44211000
Class DescriptionPrefabricated buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-08-02

Prefabricated buildings

Door structureel samen te werken met binnenwerk geeft Staatsbosbeheer invulling aan haar maatschappelijke opgave. De organisatie Binnenwerk (onderdeel van het Ministerie van BZK) creëert duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor Binnenwerk is huisvesting benodigd. Staatsbosbeheer kiest ervoor binnen haar organisatie een uniforme uitstraling te realiseren voor deze doelgroep. Er is gekozen voor een portacabin als huisvesting.

Extended TitleHuisvesting Binnenwerk
Extended Description

n.v.t.

Publication Date2023-08-02
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationStaatsbosbeheer
Attention OfEllen Renzen
AddressSmallepad 5
TownAmersfoort
Postal Code3811 MG
Phone+31 306926111
Class Code44211000
Class DescriptionPrefabricated buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 11, 2024
Het doel van de Aanbesteding is één leverancier te selecteren en contracteren met een gevarieerd assortiment aan warme dranken en tevens een koud water voorziening.De intentie is om de Raamovereenkomst...
View more
Deadline: Feb 5, 2024
OpdrachtDe opdracht betreft:​    a. Onderhoud aan asfaltverhardingen;    b. Diverse overige civiele werkzaamheden;    c. Diverse riooltechnische werkzaamheden;    d. Diverse groen- en cultuurtechnische werkzaamheden ;    e. Verkeersmaatregelen.Het...
View more
Deadline: Jan 9, 2024
Binnen de HAN is de behoefte ontstaan om de levering en implementatie van een applicatie voor een nieuw eHRM systeem onder te brengen binnen een nieuwe Overeenkomst. Het eHRM-systeem is...
View more