Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie w instalacji przetwarzania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w przepisach prawa odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Kołobrzeg w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r. Przedmiot zamówienia obejmuje także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.

Extended TitleOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Kołobrzeg
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie w instalacji przetwarzania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w przepisach prawa odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Kołobrzeg w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r. Przedmiot zamówienia obejmuje także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.

Publication Date2023-12-04
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value6050275.92
OrganisationGMINA KOŁOBRZEG
AddressUL. TRZEBIATOWSKA 48A
TownKołobrzeg
Postal Code78-100
Phone+48 943530420
Fax+48 943530455
Class Code90500000
Class DescriptionRefuse and waste related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża...
View more
Deadline: Dec 14, 2023
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do analizy DNA i RNA wraz z mat. labor. oraz odczynników do sekwencjonowania. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do...
View more
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża...
View more