Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών/αποχετευτικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα η προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού, ο εξοπλισμός πυρασφάλειας, θερμαντήρων νερού και θέρμανσης κτιρίων και ο εξοπλισμός εγκαταστάσεων υγιεινής. Πιο αναλυτικά:

Α.1. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, και εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης.

Α.2. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, και τοποθέτηση δικτύου ύδρευσης.

Α.3. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, και τοποθέτηση μηχανισμών ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίου.

Α.4. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ηλεκτρικού δικτύου ισχυρών ρευμάτων.

Α.5. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ηλεκτρικού δικτύου ασθενών ρευμάτων.

Α.6. Θέρμανση – Ψύξη κτιρίου

Extended TitleΠρομήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών/αποχετευτικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο του έργου: "Εκσυγχρονισμός Αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης"
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών/αποχετευτικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα η προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού, ο εξοπλισμός πυρασφάλειας, θερμαντήρων νερού και θέρμανσης κτιρίων και ο εξοπλισμός εγκαταστάσεων υγιεινής. Πιο αναλυτικά:

Α.1. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, και εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης.

Α.2. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, και τοποθέτηση δικτύου ύδρευσης.

Α.3. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, και τοποθέτηση μηχανισμών ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίου.

Α.4. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ηλεκτρικού δικτύου ισχυρών ρευμάτων.

Α.5. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ηλεκτρικού δικτύου ασθενών ρευμάτων.

Α.6. Θέρμανση – Ψύξη κτιρίου

Modifications

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών/

αποχετευτικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα η προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού, ο

εξοπλισμός πυρασφάλειας, θερμαντήρων νερού και θέρμανσης κτιρίων και ο εξοπλισμός εγκαταστάσεων

υγιεινής. Πιο αναλυτικά:

Α.1. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, και εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης.

Α.2. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, και τοποθέτηση δικτύου ύδρευσης.

Α.3. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, και τοποθέτηση μηχανισμών ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίου.

Α.4. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ηλεκτρικού δικτύου ισχυρών ρευμάτων.

Α.5. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ηλεκτρικού δικτύου ασθενών ρευμάτων.

Α.6. Θέρμανση – Ψύξη κτιρίου

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-06
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΥΠΠΟ - Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου
Attention OfΣ. Σιδέρης & Α. Κωνσταντινίδη
AddressΣαπφούς 22
TownMytilene
Postal Code81131
Phone+30 2251022087
Fax+30 2251020745
Class Code31681410
Class DescriptionElectrical materials
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 7, 2024
Αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, αποτελεί το σύνολο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) με προκατασκευασμένες μονάδες του οικισμού Βασιλιτσίου, της Δ.Ε. Κορώνης του Δήμου Πύλου Νέστορος. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση...
View more
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς (10ΜΗΝΟΥ - 25.650 τεμάχια)
View more
Deadline: Mar 4, 2024
Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια των ειδών «Κοχλιακά Μοσχεύματα (Εμφυτεύματα)», προς κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ....
View more