Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg i chodników na terenie Miasta Ustroń w sezonie zimowym 2023-2024.

Zamówienia zostało podzielone na części i obejmuje:

Część (sektor) 1 – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Nierodzim, Lipowiec i Hermanice.

Część (sektor) 2 – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec.

Część (sektor) 3 – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Jaszowiec, Polana i Dobka.

Extended TitleZimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w sezonie 2023 – 2024
Extended Description

Część (sektor) 1 – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Nierodzim, Lipowiec i Hermanice w następujących ilościach:

1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posypywarką (posypywanie solą): 10 mh,

2) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posypywarką (posypywanie kruszywem): 80 mh,

3) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posypywarką: 20 mh,

4) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 1 mh,

5) odwóz śniegu na 1km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 1 km,

6) załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 mh,

7) odśnieżanie ręczne: 30 rh,

8) transport materiału uszorstniającego na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton w miejsca wskazane przez Zamawiającego: 1 km

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia zawarty został w załączniku nr 7A do SWZ.

Deadline Date2023-10-20
Publication Date2023-09-19
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Ustroń
Attention OfJózef Kuczera
AddressRynek 1
TownUstroń
Postal Code43-450
Phone+48 338579300
Fax+48 338579330
Class Code90620000
Class DescriptionSnow-clearing services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 16, 2023
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 4 pojazdów szynowych serii SA106: SA106-004, SA106-005, SA106-006 i SA106-010, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 oraz projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6...
View more
Deadline: Oct 24, 2023
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej w Warszawie) na liniach nadzorowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, na całym obszarze układu komunikacyjnego tj....
View more
Deadline: Oct 30, 2023
„Dostawa oprzyrządowania do termoablacji i laparoskopii na potrzeby COZL”
View more