Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej w Warszawie) na liniach nadzorowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, na całym obszarze układu komunikacyjnego tj. na terenie m.st. Warszawy i gmin podwarszawskich, z którymi m.st. Warszawa podpisało stosowne porozumienia, przy wykorzystaniu w ruchu 50 autobusów o długości ok. 9 metrów (klasa MIDI) oraz zapewnienie 4 pojazdów rezerwowych.

Extended TitleŚwiadczenie usługi przewozu w ramach systemu komunikacji miejskiej w aglomeracji warszawskiej – autobusy ok. 9 metrowe
Extended Description

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi przewozowe w ilości rocznej 4.000.000 (cztery miliony) -10% (minus dziesięć) wozokilometrów przy wykorzystaniu w ruchu 50 autobusów o długości ok. 9 metrów (klasa MIDI) oraz zapewnienie 4 pojazdów rezerwowych. Jednocześnie w roku 2027 (w okresie od 01.01.2027 r. do 31.01.2027 r.) przewiduje się zlecenie usług przewozowych w ilości 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) -10% (minus dziesięć) wozokilometrów.

Publication Date2023-10-30
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationZarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
Attention OfSylwia Gromek
Addressul. Grochowska 316/320
TownWarsaw
Postal Code03-839
Phone+48 224594360
Fax+48 224594224
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża...
View more
Deadline: Dec 14, 2023
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do analizy DNA i RNA wraz z mat. labor. oraz odczynników do sekwencjonowania. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do...
View more
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadanie 4 (zwanej dalej również „Inwestycją”), polegających na przebudowie Nabrzeża...
View more