Vykonávanie pravidelnej mestskej autobusovej a trolejovej dopravy vo verejnom záujme na autobusových a trolejbusových linkách v meste Žilina.

Extended TitleVykonávanie pravidelnej mestskej autobusovej a trolejovej dopravy vo verejnom záujme na autobusových a trolejbusových linkách v meste Žilina
Extended Description

Vykonávanie pravidelnej mestskej autobusovej a trolejovej dopravy vo verejnom záujme na autobusových a trolejbusových linkách v meste Žilina.

Publication Date2023-10-02
CountrySlovak Republic
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMesto Žilina
Attention OfIng. Pavel Scheber
AddressNámestie obetí komunizmu 1
TownŽilina
Postal Code01131
Phone+421 417232117
Fax+421 417632151
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Časť A Štúdia a návrh riešení investičného zámeru Rekonštrukcia Prístavby úradu vlády, tzv. nová budova (Pavilón Úradu vlády)Časť B Štúdia uskutočniteľnosti investičného zámeru rekonštrukcie účelového zariadenia Hotel Bôrik
View more
Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií k pripravovanému verejnému obstarávaniu pre predmet zákazky s názvom " Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody".Predmetom zákazky bude nájom tepelno - energetických zariadení v...
View more
Intenzifikácia jestvujúcich objektov úpravne vody Stakčín podľa realizačnej projektovej dokumentácie.
View more