Keretmegállapodás szervezetfejlesztési feladatok ellátására a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott érintett szervezetek számára.

Extended TitleSzervezetfejlesztési feladatok, keretmegállapodás
Extended Description

A keretmegállapodás különféle szervezetfejlesztési feladatok, valamint kiegészítő szolgáltatások ellátására irányul, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek és a konkrét feladat(ok)ra vonatkozó egyedi szerződés(ek)ben foglaltak szerint. Az elvégzendő tevékenységek köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a következő feladatok ellátására: stratégia menedzsment, kutatási feladatok, stratégiai tervezés és tanácsadás, folyamatmenedzsment, teljesítménymenedzsment, humán erőforrás menedzsment, projektmenedzsment, vállalatszervezés, csapatépítés és kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok, megfelelés biztosítás, információbiztonság és a kapcsolódó egyéb szolgáltatások összességére vagy ezek bármelyikére vagy ezek bármelyikének kombinációjára.

A keretmegállapodás időtartama alatt megvalósítandó szervezetfejlesztési feladatokra, valamint a kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan további információ még nem áll rendelkezésre, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől függ. Ennek megfelelően a konkrét feladatokra vonatkozó egyedi szerződések tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi szerződések nagyságrendje előzetesen nem meghatározható.

A szolgáltatásokat igénybe vevő szervezetek különösen a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, e szervezetek irányítása alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szervek vagy intézmények, állami tulajodú gazdasági társaságok, az e szervezetek által alapított vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok, azok a szervezetek, amelyek javára mindezen szervezetek eljárhatnak, valamint a rendezvényszervezéshez kapcsolódó, kiemelt kommunikációs feladatot megvalósító vagy a beszerzési rendszerhez vagy a beszerzéshez önként csatlakozó egyéb szervezetek lesznek.

A keretmegállapodás hatálya nem terjed ki a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény szerint a Kormány által alapított vagyonkezelő alapítványokra, a tulajdonukban álló gazdálkodó szervezetekre, gazdasági társaságokra, valamint a tulajdonukban álló, illetve fenntartói joggyakorlásuk alá tartozó intézményekre, kivéve, azokat, akik a beszerzési rendszerhez vagy a beszerzéshez való csatlakozást önként vállalják.

Publication Date2023-10-09
CountryHungary
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1.00
OrganisationNemzeti Kommunikációs Hivatal
Attention OfZsabokorszky Ágnes
AddressSas Utca 20-22.
TownBudapest
Postal Code1051
Phone+36 304738371
Fax+36 17950833
Class Code79000000
Class DescriptionBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátása Orosháza város közigazgatási területén.A közszolgáltatási szerződés tervezett kezdő dátuma és időtartama: kezdés: 2025. április 1., időtartam hónapokban: 60 hónap, 2030. március 31-ig.
View more
Az illetékes hatóság neve és címe: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1.)A tervezett odaítélési mód: pályáztatás a 2012. évi XLI. törvény 23. § (2) bekezdése alapján,...
View more
Keretmegállapodás rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok ellátására a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott érintett szervezetek...
View more