V letech 2018 až 2019 byl ze strany Ředitelství silnic a dálnic realizován projekt, v rámci kterého byl vytvořen Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR (dále jen „Systém“). Systém zpracovává data z flotily plovoucích (FCD) vozidel a na jejich základě generuje model dopravy na komunikacích ČR pracující v čase blízkém reálnému. Součástí dodávky Systému bylo zajištění jeho servisu na dobu neurčitou a také poskytování dat z flotily FCD vozidel po dobu 5 let, tedy do března 2024. Pro zajištění provozu Systému po tomto datu je nutné zabezpečit služby poskytování dat z flotily plovoucích vozidel.

Extended TitleZajištění dodávky FCD dat pro provoz Systému pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2024-01-26
New text:
2024-02-28
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2024-01-26
New text:
2024-02-28
Deadline Date2024-02-28
Publication Date2024-01-26
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic s. p.
Attention OfBc. Adam Moravec
AddressNa Pankráci 546/56
TownPrague
Postal Code14000
Phone+420 954913519
Class Code72313000
Class DescriptionData capture services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2024-01-23

Data capture services

V letech 2018 až 2019 byl ze strany Ředitelství silnic a dálnic realizován projekt, v rámci kterého byl vytvořen Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR (dále jen „Systém“). Systém zpracovává data z flotily plovoucích (FCD) vozidel a na jejich základě generuje model dopravy na komunikacích ČR pracující v čase blízkém reálnému. Součástí dodávky Systému bylo zajištění jeho servisu na dobu neurčitou a také poskytování dat z flotily FCD vozidel po dobu 5 let, tedy do března 2024. Pro zajištění provozu Systému po tomto datu je nutné zabezpečit služby poskytování dat z flotily plovoucích vozidel.

Extended TitleZajištění dodávky FCD dat pro provoz Systému pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2024-01-19
New text:
2024-01-26
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2024-01-19
New text:
2024-01-26
Deadline Date2024-01-26
Publication Date2024-01-23
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic s. p.
Attention OfBc. Adam Moravec
AddressNa Pankráci 546/56
TownPrague
Postal Code14000
Phone+420 954913519
Class Code72313000
Class DescriptionData capture services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 1, 2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a poskytovatelem, který bude vyvážet, zneškodňovat a separovat odpad dle podmínek smlouvy po dobu 4 let ve městě Klobouky u Brna.Předmětem veřejné...
View more
Deadline: Feb 26, 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky ke zhotovení stavby dostupného bydlení. Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a souvisejícími přílohami.
View more
Deadline: Feb 27, 2024
Předmětem plnění 9. části veřejné zakázky – Dětská hřiště je služba spočívající v provedení seče porostu a odvoz touto činností vzniklé biomasy.
View more