Deze aanbestedingsprocedure is geschreven voor het groot onderhoud van de Hof- en Werfgarage. Het doel is om het in- en exterieur van de parkeergarages constructief, bouwkundig en installatietechnisch te revitaliseren. Tijdens de voorbereiding van het Groot Onderhoud is een ernstig constructief probleem in de daken van beide garages ontdekt, namelijk corrosie van de wapening. Deze dakvloerconstructies zijn vrij uniek en bestaan uit een ter plaatste gestorte betonvloer op een ondersteuning van betonkolommen. De betonvloeren zijn voorzien van “voorspankabels zonder aanhechting”: zogenaamde VZA-wapening. Herstel of versterking hiervan is noodzakelijk omdat de sterkte van de vloerconstructies in de loop der tijd verder zal afnemen als gevolg van kabelbreuk door corrosie.

Extended TitleAI 2020-0278 Groot Onderhoud Hof- en Werfgarage
Changes
Section:
II.3)
Previous text:
2023-11-27
New text:
2024-01-15
Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-11-28
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGemeente Amsterdam
Attention OfAanbestedingsteam Amsterdam
AddressWeesperstraat 432
TownAmsterdam
Postal Code1018DN
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-10-20

Construction work

Deze aanbestedingsprocedure is geschreven voor het groot onderhoud van de Hof- en Werfgarage. Het doel is om het in- en exterieur van de parkeergarages constructief, bouwkundig en installatietechnisch te revitaliseren. Tijdens de voorbereiding van het Groot Onderhoud is een ernstig constructief probleem in de daken van beide garages ontdekt, namelijk corrosie van de wapening. Deze dakvloerconstructies zijn vrij uniek en bestaan uit een ter plaatste gestorte betonvloer op een ondersteuning van betonkolommen. De betonvloeren zijn voorzien van “voorspankabels zonder aanhechting”: zogenaamde VZA-wapening. Herstel of versterking hiervan is noodzakelijk omdat de sterkte van de vloerconstructies in de loop der tijd verder zal afnemen als gevolg van kabelbreuk door corrosie.

Extended TitleAI 2020-0278 Groot Onderhoud Hof- en Werfgarage
Extended Description

Beschrijving van de aanbesteding:

De tijdens het Groot Onderhoud te verrichten werkzaamheden zijn te verdelen in 2 activiteiten.

1. Constructief herstel van dakvloeren van beide garages zodat deze nog minimaal 20 jaar te gebruiken zijn.

2. Regulier onderhoud oftewel het op niveau brengen van de garage zodat deze voldoet aan de normale gebruikseisen middels de volgende maatregelen en werkzaamheden:

a. Herstel van de bestrating in beide garages;

b. Herstel van diverse, oppervlakkige betonschades;

c. Reinigen en schilderen van het interieur van de garage;

d. Herstellen gebreken aan de E-installaties;

e. Vervangen armaturen in beide garages door een energiezuinig systeem;

f. Herstellen van diverse bouwkundige gebreken;

g. Waarborgen dat de vereiste vluchtwegen functioneren;

h. Er is geen asbesthoudend materialen aangetroffen, maar er zijn wel enkele beperkingen (locaties waar niet onderzocht kon worden) waar mogelijk wel asbesthoudend materiaal aanwezig is. Deze plekken zijn aangegeven in de bijlagen asbestinventarisaties. Uit deze asbestinventarisaties blijkt dat er geen asbesthoudend materiaal gesaneerd hoeft te worden. Maar opdrachtnemer zou wel rekening houden met de instructies in de asbestinventarisaties.

Een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van de opdracht is dat de abonnementhouders, tijdens het Groot Onderhoud gebruik kunnen blijven maken van de garage.

• De Hofgarage beschikt over 174 abonnement parkeerplekken waarvan 120 verhuurd zijn.

• De Werfgarage beschikt over 289 abonnement parkeerplekken waarvan 183 verhuurd zijn.

Door de eis dat te allen tijde een parkeerplek beschikbaar is voor de abonnementhouders, is het Groot Onderhoud van de twee parkeergarages samengevoegd tot één opdracht.

Met de twee garages tot zijn beschikking wordt een zo veel mogelijk flexibiliteit aan de aannemer geboden om zijn werkzaamheden uit te voeren conform de randvoorwaarden.

Publication Date2023-10-20
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGemeente Amsterdam
Attention OfAanbestedingsteam Amsterdam
AddressWeesperstraat 432
TownAmsterdam
Postal Code1018DN
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The Copernicus Space Component (CSC) has been established as one of the largest and most proficient Earth Observation infrastructures in the world with seven high-performance satellites at present in full...
View more
The Sentinel-1 Next Generation Phases B2/C/D/E1, subject of this Procurement will guarantee the continuity from the first generation, therefore, dedicated to day-and-night monitoring of land, ice and oceans, and responding...
View more
In 2025 FMO expects to launch its NASIRA+ synthetic securitization guarantee program, supported by the European Commission. Under the NASIRA+ program FMO will provide portfolio guarantees, mostly to Financial Institutions...
View more