Výstavba silnice I/68 Třanovice - Nebory kategorie S 24,5/100 v délce 6,09 km vč. dvou MÚK, čtrnácti mostních objektů, opěrné zdi, protihlukových stěn a přeložek inženýrských sítí a místních komunikací vyvolaných stavbou.

Extended TitleI/68 Třanovice - Nebory
Extended Description

Výstavba silnice I/68 Třanovice - Nebory kategorie S 24,5/100 v délce 6,09 km vč. dvou MÚK, čtrnácti mostních objektů, opěrné zdi, protihlukových stěn a přeložek inženýrských sítí a místních komunikací vyvolaných stavbou.

Modifications

Změna vyvolaná skutečností na stavbě.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-11-29
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfBc. Martina Prchalová
AddressNa Pankráci 546/56
TownPrague
Postal Code140 00
Phone+420 596904430
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 1, 2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a poskytovatelem, který bude vyvážet, zneškodňovat a separovat odpad dle podmínek smlouvy po dobu 4 let ve městě Klobouky u Brna.Předmětem veřejné...
View more
Deadline: Feb 26, 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky ke zhotovení stavby dostupného bydlení. Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a souvisejícími přílohami.
View more
Deadline: Feb 27, 2024
Předmětem plnění 9. části veřejné zakázky – Dětská hřiště je služba spočívající v provedení seče porostu a odvoz touto činností vzniklé biomasy.
View more