Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια 3.000.000 τεμαχίων Μέσων προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων καρτών», που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» και συγκεκριμένα το δημοπρατούμενο είδος είναι η «έξυπνη κάρτα», της οποίας ο τύπος και τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι «Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου», της διακήρυξης.

Στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου έως 50%, σύμφωνα με το άρθρο 337 παρ. 1 του ν. 4412/2016 όπως καθορίζεται στο άρθρο 4.5 της Διακήρυξης.

Extended Title«Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή Έξυπνων Καρτών, που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αγορά - Προμήθεια 3.000.000 τεμαχίων Μέσων προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων καρτών», που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» και συγκεκριμένα το δημοπρατούμενο είδος είναι η «έξυπνη κάρτα», της οποίας ο τύπος και τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι «Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου», της διακήρυξης.

Publication Date2024-01-02
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε.
Attention OfΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι. ΓΚΟΛΦΗ
AddressΜΕΤΣΟΒΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ
TownAthens
Postal Code10682
Phone+30 2108200999-810
Class Code30237131
Class DescriptionElectronic cards
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-05

Electronic cards

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια 3.000.000 τεμαχίων Μέσων προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων καρτών», που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» και συγκεκριμένα το δημοπρατούμενο είδος είναι η «έξυπνη κάρτα», της οποίας ο τύπος και τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι «Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου», της διακήρυξης.

Στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου έως 50%, σύμφωνα με το άρθρο 337 παρ. 1 του ν. 4412/2016 όπως καθορίζεται στο άρθρο 4.5 της Διακήρυξης.

Extended Title«Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή Έξυπνων Καρτών, που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αγορά - Προμήθεια 3.000.000 τεμαχίων Μέσων προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων καρτών», που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» και συγκεκριμένα το δημοπρατούμενο είδος είναι η «έξυπνη κάρτα», της οποίας ο τύπος και τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι «Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου», της διακήρυξης.

Deadline Date2024-01-16
Publication Date2023-12-05
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value3750000.00
OrganisationΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε.
Attention OfΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι. ΓΚΟΛΦΗ
AddressΜΕΤΣΟΒΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ
TownAthens
Postal Code10682
Phone+30 2108200999-810
Class Code30237131
Class DescriptionElectronic cards
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 7, 2024
Αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, αποτελεί το σύνολο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) με προκατασκευασμένες μονάδες του οικισμού Βασιλιτσίου, της Δ.Ε. Κορώνης του Δήμου Πύλου Νέστορος. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση...
View more
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς (10ΜΗΝΟΥ - 25.650 τεμάχια)
View more
Deadline: Mar 4, 2024
Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια των ειδών «Κοχλιακά Μοσχεύματα (Εμφυτεύματα)», προς κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ....
View more