Предмет на обществената поръчка е доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване, по обособени позиции. Обособените позиции, са както следва:

Обособена позиция № 1: "Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване";

Обособена позиция № 2: "Доставка на компютърни аксесоари".

Extended TitleДоставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване, по обособени позиции
Extended Description

Предмет на обществената поръчка е доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване, по обособени позиции. ОБособените позиции, са както следва:

Обособена позиция № 1: "Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване";

Обособена позиция № 2: "Доставка на компютърни аксесоари".

Publication Date2024-01-19
CountryBulgaria
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot specified
Value600000
OrganisationБЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Attention OfВиолина Стойнева
Addressпл. "Княз Александър I" № 1
TownSofia
Postal Code1000
Class Code30200000
Class DescriptionComputer equipment and supplies
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Предмет на квалификационната система за подбор на стопански субекти е доставка чрез покупка на гумено-транспортна лента В2200 St3150 с полиамиден брекер и комплект стиковъчни материали за нея.Количество: ГТЛ...
View more
Deadline: Jan 15, 2027
ДСП - Доставка на медицински изделия за неврохирургия съгасно първоначално планиран спектър /част от документацията за участие/ Първоначално планиранираният спектър може да бъде частично изменен, както и да се добавят...
View more
Предмет на обществената поръчка е поддръжка на програмни продукти предлагани от Open text (Micro Focus).
View more