Providing of time charter of one Oceanographic Research Vessel for marine geo-scientific surveys of EEZ and Hydrothermal Sulphides Exploration activities for a period of 365 days +/- 30 days.
CountryIndia
Procurement StatusActive

Dear customer,

The item you are trying to view, is accessible only to EPICOS subscribers. You can subscribe to EPICOS by clicking on the SUBSCRIBE button below. If you already have an active subscription with EPICOS, please LOGIN by selecting either the option below, or the respective one at the top right of the page.

Thank you,

The Epicos Team

Related Procurements

Deadline: Mar 19, 2018
Výběr organizace, která bude zajišťovat odvoz, odstranění a využití směsného komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro zadavatele z překladiště a sběrného dvora.
View more