מכרז פומבי תחזוקה והתקנה של מערכות לגילוי אש ועשן, וכיבוי אש אוטומטי בגז ביחידות שב"ס שם המפרסם: המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר מס' פרסום: 4000552070 סטטוס: חדש מס׳ הליך: 12/2022 תאריך פרסום: 12/05/2022 תאריך עדכון: 09/05/2022 מועד אחרון להגשה: 18/07/2022 ,12:00

CountryIsrael
Procurement StatusActive

Dear customer,

The item you are trying to view, is accessible only to EPICOS subscribers. You can subscribe to EPICOS by clicking on the SUBSCRIBE button below. If you already have an active subscription with EPICOS, please LOGIN by selecting either the option below, or the respective one at the top right of the page.

Thank you,

The Epicos Team

Related Procurements

Deadline: Jul 28, 2022
The European Commission and the Socialist Republic of Viet Nam signed the Financing Agreement for the implementation of the EU-Viet Nam Enhancing Economic Governance Programme in December 2021. The programme...
View more
Deadline: Jul 10, 2022
Technical Assistance for the Ministry of Youth and the Ministry of Labor as per the Financing Agreement.
View more
Deadline: Aug 20, 2022
Design, manufacture, supply, installation, testing and commissioning of two numbers of Automatic CNC Underfloor Wheel Lathe & four numbers of Electric Shunter for Depot(s) at Bhopal Metro and Indore Metro...
View more