Zie korte omschrijving.

Extended Title31121780: ontwerpen en uitvoeren integraal groot onderhoud, Meer Veilig-maatregelen en realisatie van twee ecopassages (project ZAMEN)
Extended Description

Zie korte omschrijving.

Modifications

Oorspronkelijke opdrachtomschrijving:

Het totale werkpakket van ZAMEN perceel Oost bestaat uit verschillende onderhoudsmaatregelen in het beheergebied van Rijkswaterstaat Oost-Nederland (wegen en kunstwerken (A18/A/N35/N36)), die in het tijdvak 2018-2019 moeten worden voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast behoren de uitvoering van een aantal Meer Veilig-maatregelen (kleinschalige nieuwbouw wegen) en de realisatie van twee ecopassages (nieuwbouw kunstwerken) tot de opgave. Het werk is opgedeeld in drie percelen:

— perceel Noord: IGO (A1/A28/N50),

— perceel Oost: IGO, MV en realisatie twee ecopassages (A18/A/N35/N36),

— perceel Zuid: IGO, MV (A12/A15).

Omschrijving van de wijziging:

De wijziging heeft betrekking op perceel Oost.

De wijzigingen m.b.t. de ecopassages zijn noodzakelijk vanwege de eisen van de Gasunie en het Waterschap. De wijzigingen m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden aan de rijkswegen en kunstwerken zijn noodzakelijk met oog op de veiligheid van de weggebruiker. Aangezien de opdracht reeds op 8.1.2018 is gegund, is het logisch om de wijzigingen bij dezelfde ON onder te brengen.

De wijzigingen m.b.t. de ecopassages zijn noodzakelijk vanwege de eisen van de Gasunie en het Waterschap. De wijzigingen m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden aan de rijkswegen zijn noodzakelijk met oog op de veiligheid van de weggebruiker.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-08-07
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud
Attention OfErick van Silfhout
AddressGriffioenlaan 2
TownUtrecht
Postal Code3526 LA
Phone+31 651572931
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 28, 2020
Het object van aanbesteding betreft de integrale (bouwkundig, werktuigkundig en elektrotechnisch) uitvoeringswerkzaamheden. Optioneel worden hier onderhoudswerkzaamheden voor een periode van twee jaar na oplevering van KC aan de Oosterplas in...
View more
Deadline: Oct 24, 2020
De aan te besteden opdracht bestaat uit ontwerp- en bouwkundige – en installatietechnische uitvoeringswerkzaamheden, voor een nieuw (permanent) schoolgebouw een daarin geïntegreerde gymzaal. De te verrichten ontwerpwerkzaamheden hebben betrekking op...
View more