Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na realizaci akce „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, ČESKÁ REPUBLIKA – II. etapa, areál Na Jamách“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci a modernizaci VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, v areálu Na Jamách, ČESKÁ REPUBLIKA.

Extended TitleModernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na realizaci akce „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, ČESKÁ REPUBLIKA – II. etapa, areál Na Jamách“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci a modernizaci VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, v areálu Na Jamách, ČESKÁ REPUBLIKA.

Modifications

Tímto dodatkem došlo ke změně závazku v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. spočívající v provedení víceprací a méněprací v souladu se změnovými listy č. 21-22 a 26-29. Konkrétně se jedná o změny, jejichž potřeba byla vyvolána při realizaci stavebních prací, tedy v důsledku okolností, které zadavatel byť vynaložil náležitou péči nemohl předvídat, přičemž změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty.

Byly provedeny i změny rozsahu předmětu plnění ve smyslu § 222 odst. 4 zákona z důvodů uvedených ve změnových listech č. 23-25.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-09-17
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKrálovéhradecký kraj
AddressPivovarské náměstí 1245/2
TownHradec Králové
Postal Code500 03
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-10

Construction work

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na realizaci akce „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci a modernizaci VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, ČESKÁ REPUBLIKA, v areálu Na Jamách.

Extended TitleModernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na realizaci akce „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci a modernizaci VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, ČESKÁ REPUBLIKA, v areálu Na Jamách.

Modifications

Tímto dodatkem došlo ke změně závazku v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. spočívající v provedení víceprací a méněprací v souladu se změnovým listem č. 10-14 a 16-20. Konkrétně se jedná o změny, jejichž potřeba byla vyvolána při realizaci stavebních prací, tedy v důsledku okolností, které zadavatel byť vynaložil náležitou péči nemohl předvídat, přičemž změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty.

Byly provedeny i změny rozsahu předmětu plnění ve smyslu § 222 odst. 4 zákona z důvodů uvedených ve změnových listech č. 9 a 15.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-07-10
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKrálovéhradecký kraj
AddressPivovarské náměstí 1245/2
TownHradec Králové
Postal Code500 03
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-04-17

Construction work

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na realizaci akce „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci a modernizaci VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 v areálu Na Jamách.

Extended TitleModernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na realizaci akce „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci a modernizaci VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 v areálu Na Jamách.

Modifications

Tímto dodatkem došlo ke změně závazku v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. spočívající v provedení víceprací a méněprací v souladu se změnovým listem č. 2, 3, 4, 6 a 8. Konkrétně se jedná o změny, jejichž potřeba byla vyvolána při realizaci stavebních prací, tedy v důsledku okolností, které zadavatel byť vynaložil náležitou péči nemohl předvídat, přičemž změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty.

Byly provedeny i změny rozsahu předmětu plnění ve smyslu § 222 odst. 4 zákona z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1, 5 a 7.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-04-17
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKrálovéhradecký kraj
AddressPivovarské náměstí 1245/2
TownHradec Králové
Postal Code500 03
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 19, 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací vedoucích k odstranění starých ekologických zátěží (dále jen „SEZ“) v odpovědnosti státu po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě....
View more
Deadline: Nov 27, 2019
Realizace stavby „Městská nemocnice Ostrava – Modernizace pavilonu E2“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o realizaci těchto objektů:SO 01 – Stavební úpravy pavilonu E2 (stavební úpravy...
View more
Deadline: Nov 18, 2019
Předmětem veřejné zakázky je přestavba části VMO od MÚK Hlinky po spojovací komunikaci přes řeku Svratku na ulici Veslařskou (cca km 2,1 – 3,0 projektového staničení). Stavba zahrnuje mj. rozšíření...
View more