1. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения („актуализации на системата“) към информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ (наричана по-нататък „системата/ИСПС“), както и гаранционна поддръжка на тези актуализации.

След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1 въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя.

2. Абонаментно обслужване на системата.

Extended TitleАбонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ
Extended Description

Обществената поръчка е проведена по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП въз основа на искане за допълване на оферта № БНБ-114850/18.10.2019 г. по сключеното рамково споразумение № БНБ-131767/18.12.2018 г. с предмет „Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ“.

Предмет на обществената поръчка е проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения на информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ.

Publication Date2019-12-02
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value291130
OrganisationБългарска народна банка
Attention OfКапка Баховска
Addressпл. „Княз Александър I“ № 1
TownSofia
Postal Code1000
Phone+359 291451953
Fax+359 29508452
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 17, 2020
Предметът на обществената поръчка включва „ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на община Брезник“, разделена на 11 обособени позиции. Видовете дейности, които следва да се изпълнят...
View more
Deadline: Jan 7, 2020
Текущ ремонт на сграда на РДПБЗН — Монтана, която е база — общежитие за ползване от Център за професионална квалификация при РДПБЗН към ГДПБЗН — МВР.
View more
Deadline: Feb 10, 2020
Поръчката вкл. изпълнение на инженеринг по проектиране и изграждане на 20 броя прелезни устройства, включващо:I. Проектиране — изготвяне на работен проект.ІІ. Изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект.
View more