1. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения („актуализации на системата“) към информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ (наричана по-нататък „системата/ИСПС“), както и гаранционна поддръжка на тези актуализации. След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1 въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя.

2. Абонаментно обслужване на системата.

Подробно описание на услугите се съдържа в раздел II.2.4).

Extended TitleАбонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ
Extended Description

Обществената поръчка е проведена по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП въз основа на искане за допълване на оферта № БНБ-132698/20.12.2018 г. по сключеното рамково споразумение № БНБ-131767/18.12.2018 г. с предмет „Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ“.

Предмет на обществената поръчка е абонаментно обслужване на информационната система „Парична и лихвена статистика (ИСПС)“ в БНБ.

Publication Date2019-01-23
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value424200
OrganisationБългарска народна банка
Attention OfДимана Филипова
Addressпл. Княз Александър I № 1
TownSofia
Postal Code1000
Phone+359 291451512
Fax+359 29508452
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-08

IT services: consulting, software development, Internet and support

1. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения („актуализации на системата“) към информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ (наричана по-нататък „системата/ИСПС“), както и гаранционна поддръжка на тези актуализации.

След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1 въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя.

2. Абонаментно обслужване на системата.

Подробно описание на услугите се съдържа в раздел II.2.4).

Extended TitleАбонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ
Extended Description

1. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения („актуализации на системата“) към информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ (наричана по-нататък „системата/ИСПС“), както и гаранционна поддръжка на тези актуализации.

След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1 въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя. Предвижда се извършването на актуализациите да се осъществи в обем от 5 700 човекочаса, който обем е ориентировъчен.

2. Абонаментно обслужване на системата.

Обхватът, естеството и начинът на осъществяване на отделните услуги по т. 1. и т. 2, както и правата и задълженията на страните във връзка с осъществяване на всяка от услугите ще бъдат определени в съответния/те договор/и, сключен/и въз основа на рамковото споразумение, и съобразно офертата на избрания изпълнител по всеки конкретен договор.

Publication Date2019-01-08
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value1604200
OrganisationБългарска народна банка
Attention OfДимана Филипова
Addressпл. Княз Александър I № 1
TownSofia
Postal Code1000
Phone+359 291451512
Fax+359 29508452
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-11-23

IT services: consulting, software development, Internet and support

1. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения („актуализации на системата“) към информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ (наричана по-нататък „системата/ИСПС“), както и гаранционна поддръжка на тези актуализации.

След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1 въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя.

2. Абонаментно обслужване на системата.

Extended TitleАбонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2018-11-20
New text:
2018-11-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-11-21
New text:
2018-11-28
Deadline Date2018-11-27
Publication Date2018-11-23
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationБългарската народна банка
Attention Ofпо предмета: Богдан Губерков, тел. +359 291451296; по процедурата Станислава Стойнева, тел. +359 291451807
Addressпл. „Княз Александър I“ № 1
TownSofia
Postal Code1000
Phone+359 291451807
Fax+359 29508452
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-10-27

IT services: consulting, software development, Internet and support

1. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения („актуализации на системата“) към информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ (наричана по-нататък „системата/ИСПС“), както и гаранционна поддръжка на тези актуализации. След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1 въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя.

2. Абонаментно обслужване на системата.

Extended TitleАбонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-11-20
New text:
2018-11-20
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-11-21
New text:
2018-11-21
Deadline Date2018-11-20
Publication Date2018-10-27
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationБългарската народна банка
Attention Ofпо предмета: Богдан Губерков — тел. +359 291451296; по процедурата Станислава Стойнева — тел. +359 291451807
Addressпл. „Княз Александър I“ № 1
TownSofia
Postal Code1000
Phone+359 291451807
Fax+359 29508452
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-10-20

IT services: consulting, software development, Internet and support

1. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения („актуализации на системата“) към информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ (наричана по-нататък „системата/ИСПС“), както и гаранционна поддръжка на тези актуализации. След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1 въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя.

2. Абонаментно обслужване на системата.

Подробно описание на услугите се съдържа в раздел II.2.4).

Extended TitleАбонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ
Extended Description

1. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения („актуализации на системата“) към информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ (наричана по-нататък „системата/ИСПС“), както и гаранционна поддръжка на тези актуализации.

След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1 въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя. Предвижда се извършването на актуализациите да се осъществи в обем от 5 700 човекочаса, който обем е ориентировъчен

2. Абонаментно обслужване на системата.

Обхватът, естеството и начинът на осъществяване на отделните услуги по т 1. и т. 2, както и правата и задълженията на страните във връзка с осъществяване на всяка от услугите ще бъдат определени в съответния/те договор/и, сключен/и въз основа на рамковото споразумение, и съобразно офертата на избрания изпълнител по всеки конкретен договор. Предвижда се абонаментното обслужване да се извършва за период от 4 години, който обем е ориентировъчен. Дейностите по т. 1 и т. 2 ще се извършват съгласно приложение № 1, приложение № 2 и приложение № 3, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

Deadline Date2019-11-20
Publication Date2018-10-20
CountryVanuatu
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value1604200
OrganisationБългарската народна банка
Attention Ofпо предмета — Богдан Губерков, тел. +359 291451296; по процедурата — Станислава Стойнева, тел. +359 291451807
Addressпл. „Княз Александър I“ № 1
TownSofiya
Postal Code1000
Phone+359 291451807
Fax+359 29508452
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

This procurement seeks to engage the services of a Registered Training Organisation (RTO) for the delivery of training, commencing 01 January 2020 for an initial term for five (5)...
View more
The Youth Jobs PaTH Industry Pilots 2020-2021 (industry pilots) will facilitate training and work experience through flexible, tailored pathways that meet employer needs and fast track young job seekers into...
View more