Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową i decyzję o pozwoleniu na budowę nr 666/2016 (nr sprawy AB.6740.633.2016.MC) z dnia 8.8.2016 r.

Extended TitleTermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-11-20
New text:
2020-01-31
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-11-20
New text:
2020-01-31
Deadline Date2020-01-31
Publication Date2019-11-11
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Mikołów
Attention OfBeata Kawecka
AddressRynek 16
TownMikołów
Postal Code43-190
Phone+48 323248500
Fax+48 323248400
Class Code45310000
Class DescriptionElectrical installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-30

Insulation work

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową i decyzję o pozwoleniu na budowę nr 666/2016 (nr sprawy AB.6740.633.2016.MC) z dnia 8.8.2016 r.

Extended TitleTermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.
Changes
Section:
I.1
Previous text:

Osoba do kontaktów: Jerzy Adamik

New text:

Osoba do kontaktów: Beata Kawecka

Deadline Date2019-11-20
Publication Date2019-08-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Mikołów
Attention OfBeata Kawecka
AddressRynek 16
TownMikołów
Postal Code43-190
Phone+48 323248500
Fax+48 323248400
Class Code45310000
Class DescriptionElectrical installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-03

Insulation work

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową i decyzję o pozwoleniu na budowę nr 666/2016 (nr sprawy AB.6740.633.2016.MC) z dnia 8.8.2016 r.

Extended TitleTermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-08-19
New text:
2019-11-20
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-08-19
New text:
2019-11-20
Deadline Date2019-11-20
Publication Date2019-07-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Mikołów
Attention OfJerzy Adamik
AddressRynek 16
TownMikołów
Postal Code43-190
Phone+48 323248500
Fax+48 323248400
Class Code45310000
Class DescriptionElectrical installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-03-22

Insulation work

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową i decyzję o pozwoleniu na budowę nr 666/2016 (nr sprawy AB.6740.633.2016.MC) z dnia 8.8.2016 r.

Extended TitleTermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.
Changes
Section:
III.2.2
Previous text:

Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie zamówienia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„Oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”. Konkurs nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18.

New text:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3.Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”. Konkurs nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18.

Deadline Date2019-08-19
Publication Date2019-03-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Mikołów
Attention OfJerzy Adamik
AddressRynek 16
TownMikołów
Postal Code43-190
Phone+48 323248500
Fax+48 323248400
Class Code45310000
Class DescriptionElectrical installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-08

Insulation work

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową i decyzję o pozwoleniu na budowę nr 666/2016 (nr sprawy AB.6740.633.2016.MC) z dnia 8.8.2016 r.

Extended TitleTermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.
Extended Description

Zakres robót budowlanych do wykonania:

a) usunięcie wszystkich obcych i niepotrzebnych elementów na elewacji i na dachu, uporządkowanie przebiegu kabli,

b) naprawa i wyrównanie ścian elewacji i fundamentowych,

c) wzmocnienie płyt warstwowych poprzez zastosowanie kotew,

d) izolacja ścian fundamentowych,

e) wymiana instalacji odgromowej, w tym prowadzonej podtynkowo na ocieplonych elewacjach oraz instalacji uziemienia otokowego budynku,

f) wymiana zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych i dostosowaniem balustrad schodów zewnętrznych do aktualnych wymogów wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego przy klatkach schodowych,

g) remont posadzek balkonów i wymiana balustrad oraz ścian osłonowych loggi wraz z usunięciem azbestu,

h) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej balkonowej na nową stolarkę z PCV w tzw. ciepłym montażu wraz z zastosowaniem nawiewników,

i) wymiana drzwi zewnętrznych i naświetli dachowych,

j) ocieplenie od zewnątrz metodą lekką mokrą (ETICS),

k) założenie nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

l) ocieplenie stropodachu wraz z kominami, okratkowaniem otworów wentylacyjnych stropodachu,

m) miejscowy remont pokrycia dachowego i daszków nad balkonami,

n) wymiana wszystkich obróbek blacharskich i elementów dylatacji,

o) ułożenie opaski wzdłuż elewacji budynku ze żwiru na geowłókninie wraz z obrzeżem trawnikowym,

p) wymiana na elewacji skrzynek gazowych na nowe, wraz z odsunięciem przyłącza gazowego oraz malowanie tablic elektrycznych, malowanie balustrad schodów zewnętrznych i miejscowa naprawa i malowanie rampy budynku wymiennikowni, malowanie ślusarki zewnętrznej w tym okratowania okien piwnicznych, wymiennikowni i drzwi zewnętrznych w budynku wymiennikowni i rozdzielni elektrycznej,

r) roboty towarzyszące i porządkowe, wraz z montażem rusztowań, oznakowaniem adresu budynku i numeracją klatek schodowych, uporządkowaniem terenu i zieleni wokół budynku po przeprowadzonych robotach,

s) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2 egz).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Deadline Date2019-08-19
Publication Date2019-01-08
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Mikołów
Attention OfJerzy Adamik
AddressRynek 16
TownMikołów
Postal Code43-190
Phone+48 323248500
Fax+48 323248400
Class Code45320000
Class DescriptionInsulation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 19, 2020
Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19 – etap II.
View more
Deadline: Feb 25, 2020
1. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na...
View more
Deadline: Feb 20, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest remont wnętrza Sali koncertowej w budynku Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” przy ul. Głównej w Sosnowcu w celu poprawy funkcjonalności oraz estetyki i akustyki sali koncertowej.2. Szczegółowy...
View more