Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.:

„Remont i przebudowa śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rz. Odrze w km 227+400, gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej”.

Skrócony opis:

1) remont i rozbudowa śluzy, polegająca na jej poszerzeniu i pogłębieniu,

2) pogłębienie awanportów,

3) budowa dalbowiska na stanowisku postojowym w awanporcie górnym,

4) przedłużenie wału kierującego w celu zapewnienia dojścia do pomostu na projektowanym dalbowisku w awanporcie górnym,

5) remont i przebudowa dalbowiska na stanowisku postojowym w awanporcie dolnym,

6) budowa nabrzeża dla jednostek roboczych,

7) rozbudowa kierownic naprowadzających statki,

8) przebudowa przyczółków mostu nad głową dolną śluzy,

9) przebudowa pomieszczenia sterowni,

10) rozbiórka starej i budowa nowej estakady kablowej,

11) remont okładziny przyczółka przepustu,

12) remont dróg dojazdowych,

13) adaptacja pomieszczenia gospodarczego budynku administracyjnego na serwerownię,

14) ogrodzenie terenu,

15) tymczasowe grodze budowlane na stanowisku górnym i dolnym śluzy.

Wykonawca zobowiązany jest wycenić całość prac zgodnie z załączoną tabelą przedmiaru robót.

Zakres prac przewidziany do wykonania w 2019 r. realizowany będzie wariantowo, po uzyskaniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych (zapewnienie finansowania bądź decyzja finansowa). Informację taką Zamawiający poda nie później niż do końca 1 kwartału 2019 r.

Zakres prac przewidziany do wykonania w 2020 r. realizowany będzie wariantowo, po uzyskaniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych (zapewnienie finansowania bądź decyzja finansowa). Informację taką Zamawiający poda nie później niż do końca 1 kwartału 2020 r.

Zakres prac przewidziany do wykonania w 2021 r. realizowany będzie wariantowo, po uzyskaniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych (zapewnienie finansowania bądź decyzja finansowa). Informację taką Zamawiający poda nie później niż do końca 1 kwartału 2021 r.

Zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 r. realizowany będzie wariantowo, po uzyskaniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych (zapewnienie finansowania bądź decyzja finansowa). Informację taką Zamawiający poda nie później niż do końca 1 kwartału 2022 r.

Czynności, które wykonawca będzie realizował w ramach przedmiotu zamówienia:

Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza.

Projekt budowlany i projekt wykonawczy na przebudowę śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rzece Odrze w km 227+400 gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

Extended Title„Remont i przebudowa śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rz. Odrze w km 227+400, gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.:

„Remont i przebudowa śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rz. Odrze w km 227+400, gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej”.

Skrócony opis:

1) remont i rozbudowa śluzy, polegająca na jej poszerzeniu i pogłębieniu,

2) pogłębienie awanportów,

3) budowa dalbowiska na stanowisku postojowym w awanporcie górnym,

4) przedłużenie wału kierującego w celu zapewnienia dojścia do pomostu na projektowanym dalbowisku w awanporcie górnym,

5) remont i przebudowa dalbowiska na stanowisku postojowym w awanporcie dolnym,

6) budowa nabrzeża dla jednostek roboczych,

7) rozbudowa kierownic naprowadzających statki,

8) przebudowa przyczółków mostu nad głową dolną śluzy,

9) przebudowa pomieszczenia sterowni,

10) rozbiórka starej i budowa nowej estakady kablowej,

11) remont okładziny przyczółka przepustu,

12) remont dróg dojazdowych,

13) adaptacja pomieszczenia gospodarczego budynku administracyjnego na serwerownię,

14) ogrodzenie terenu,

15) tymczasowe grodze budowlane na stanowisku górnym i dolnym śluzy.

Wykonawca zobowiązany jest wycenić całość prac zgodnie z załączoną tabelą przedmiaru robót.

Zakres prac przewidziany do wykonania w 2019 r. realizowany będzie wariantowo, po uzyskaniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych (zapewnienie finansowania bądź decyzja finansowa). Informację taką Zamawiający poda nie później niż do końca 1 kwartału 2019 r.

Zakres prac przewidziany do wykonania w 2020 r. realizowany będzie wariantowo, po uzyskaniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych (zapewnienie finansowania bądź decyzja finansowa). Informację taką Zamawiający poda nie później niż do końca 1 kwartału 2020 r.

Zakres prac przewidziany do wykonania w 2021 r. realizowany będzie wariantowo, po uzyskaniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych (zapewnienie finansowania bądź decyzja finansowa). Informację taką Zamawiający poda nie później niż do końca 1 kwartału 2021 r.

Zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 r. realizowany będzie wariantowo, po uzyskaniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych (zapewnienie finansowania bądź decyzja finansowa). Informację taką Zamawiający poda nie później niż do końca 1 kwartału 2022 r.

Czynności, które wykonawca będzie realizował w ramach przedmiotu zamówienia:

Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza.

Projekt budowlany i projekt wykonawczy na przebudowę śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rzece Odrze w km 227+400 gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.:

„Remont i przebudowa śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rz. Odrze w km 227+400, gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej”.

Skrócony opis:

1) remont i rozbudowa śluzy, polegająca na jej poszerzeniu i pogłębieniu,

2) pogłębienie awanportów,

3) budowa dalbowiska na stanowisku postojowym w awanporcie górnym,

4) przedłużenie wału kierującego w celu zapewnienia dojścia do pomostu na projektowanym dalbowisku w awanporcie górnym,

5) remont i przebudowa dalbowiska na stanowisku postojowym w awanporcie dolnym,

6) budowa nabrzeża dla jednostek roboczych,

7) rozbudowa kierownic naprowadzających statki,

8) przebudowa przyczółków mostu nad głową dolną śluzy,

9) przebudowa pomieszczenia sterowni,

10) rozbiórka starej i budowa nowej estakady kablowej,

11) remont okładziny przyczółka przepustu,

12) remont dróg dojazdowych,

13) adaptacja pomieszczenia gospodarczego budynku administracyjnego na serwerownię,

14) ogrodzenie terenu,

15) tymczasowe grodze budowlane na stanowisku górnym i dolnym śluzy.

Zmiany umowy wprowadzone niniejszym protokołem wprowadzone zostały na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanych w ww. przepisie tj. realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy robót, nieobjętych zamówieniem podstawowym, są niezbędne do wykonania i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy robót spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c) wartość przedmiotowej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Protokół konieczności nr 1: jak wyżej w sekcji VII.2.1.

Protokół konieczności nr 2: jak wyżej w sekcji VII.2.1.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-09-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Attention OfKrystyna Jędrasik
Addressul. Grzybowska 80/82
TownWarsaw
Postal Code00-844
Phone+48 713378816
Fax+48 713285048
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-17

Construction work for water projects

„Remont i przebudowa śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rz. Odrze w km 227+400, gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej”.

Skrócony opis:

1) remont i rozbudowa śluzy, polegająca na jej poszerzeniu i pogłębieniu,

2) pogłębienie awanportów,

3) budowa dalbowiska na stanowisku postojowym w awanporcie górnym,

4) przedłużenie wału kierującego w celu zapewnienia dojścia do pomostu na projektowanym dalbowisku w awanporcie górnym,

5) remont i przebudowa dalbowiska na stanowisku postojowym w awanporcie dolnym,

6) budowa nabrzeża dla jednostek roboczych,

7) rozbudowa kierownic naprowadzających statki,

8) przebudowa przyczółków mostu nad głową dolną śluzy,

9) przebudowa pomieszczenia sterowni,

10) rozbiórka starej i budowa nowej estakady kablowej,

11) remont okładziny przyczółka przepustu

12) remont dróg dojazdowych,

13) adaptacja pomieszczenia gospodarczego budynku administracyjnego na serwerownię,

14) ogrodzenie terenu,

15) tymczasowe grodze budowlane na st...

Extended Title„Remont i przebudowa śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rz. Odrze w km 227+400, gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej”
Changes
Section:
V.2.4
Previous text:

Najtańsza oferta: 41 570 743.39 PLN / Najdroższa oferta: 41 570 743.39 PLN brana pod uwagę

New text:

Najtańsza oferta: 33 797 352,35 PLN / Najdroższa oferta: 33 797 352,35 PLN brana pod uwagę.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-09-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Attention OfKrystyna Jędrasik
Addressul. Grzybowska 80/82
TownWarsaw
Postal Code00-844
Phone+48 713378816
Fax+48 713285048
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 15, 2019
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajowej nr 28 z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią...
View more
Deadline: Dec 11, 2019
Przedmiotem inwestycji jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 objęty rozbudową, położony jest w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, na terenie gminy miasto Biłgoraj oraz gmin: Biłgoraj, Księżpol i Tarnogród. Początek...
View more
Deadline: Oct 28, 2019
Dokończenie sekcji II.1.1): „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II”.„Budowa dróg rowerowych i chodników wraz z korektą geometrii jezdni odcinków ulicy Aleja Zagłębia...
View more