Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory S-18 do komory S-24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1 i Zgody 4 - SC II 51. W ramach zadania: Przebudowa 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy. W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Extended TitlePrzebudowa sieci ciepłowniczej od komory S-18 do komory S-24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1 i Zgody 4 - SC II 51, Postępowanie nr 18/276/PN/RB
Extended Description

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory S-18 do komory S-24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1 i Zgody 4 - SC II 51. W ramach zadania: Przebudowa 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy. W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową,

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

Deadline Date2019-02-26
Publication Date2019-01-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationVeolia Energia Warszawa S.A.
Attention OfOlga Kowaszewicz, Dział Zakupów, Sekcja Postępowań
Addressul. Puławska 2
TownWarsaw
Postal Code02-566
Phone+48 225688472
Fax+48 225688475
Class Code45231100
Class DescriptionGeneral construction work for pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 21, 2019
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZSZ nr 2 w RykachSzczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót...
View more
Deadline: Mar 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę i remont budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Bytomiu w celu utworzenia w nim Centrum Usług Społecznych, lokali...
View more
Deadline: Mar 21, 2019
Przedmiotem zamówienia jest:A: Rozbudowa na odcinku w km 17+800,00 – 21+840,58:— branża drogowa— branża sanitarna— branża teletechniczna— branża elektroenergetycznaB: Przebudowa na odcinku w km 29+115,00 – 31+435,00:— branża drogowa— branża...
View more