Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: od komory S-18 do komory S-24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1 i Zgoda 4 - SC II 51 W ramach zadania: Przebudowa 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy w ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Extended TitleWykonanie robót bud. w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: od komory S-18 do komory S-24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1 i Zgoda 4- SCII 51
Extended Description

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: od komory S-18 do komory S-24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1 i Zgoda 4 - SC II 51 W ramach zadania: Przebudowa 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy w ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

Publication Date2019-05-24
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value3033340.00
OrganisationVeolia Energia Warszawa S.A.
Attention OfMaciej Świtalski
AddressPuławska 2
TownWarsaw
Postal Code02-566
Phone+48 225688477
Class Code45231100
Class DescriptionGeneral construction work for pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-03-22

General construction work for pipelines

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: od komory S-18 do komory S-24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1 i Zgoda 4 - SC II 51 W ramach zadania: Przebudowa 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Extended TitleWykonanie robót bud. w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: od komory S-18 do komory S-24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1 i Zgoda 4- SCII 51
Extended Description

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: od komory S-18 do komory S-24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1 i Zgoda 4 - SC II 51 W ramach zadania: Przebudowa 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

Deadline Date2019-04-03
Publication Date2019-03-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationVeolia Energia Warszawa S.A.
Attention OfMaciej Świtalski
AddressPuławska 2
TownWarsaw
Postal Code02-566
Phone+48 225688477
Class Code45231100
Class DescriptionGeneral construction work for pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-03-13

General construction work for pipelines

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory S-18 do komory S-24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1 i Zgody 4 - SC II 51. W ramach zadania: Przebudowa 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy. W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Extended TitlePrzebudowa sieci ciepłowniczej od komory S-18 do komory S-24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1 i Zgody 4 - SC II 51, Postępowanie nr 18/276/PN/RB
Extended Description

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory S-18 do komory S-24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1 i Zgody 4 - SC II 51. W ramach zadania: Przebudowa 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy. W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową,

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

Publication Date2019-03-13
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationVeolia Energia Warszawa S.A.
Attention OfOlga Kowaszewicz, Dział Zakupów, Sekcja Postępowań
Addressul. Puławska 2
TownWarsaw
Postal Code02-566
Phone+48 225688472
Fax+48 225688475
Class Code45231100
Class DescriptionGeneral construction work for pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 27, 2019
The subject of this multiple framework contract is the provision of consultancy services for the following lots:Lot 1: Project Management Consultancies;Lot 2: Integrated Logistic Support Consultancies.
View more
Deadline: Sep 23, 2019
Realizacja robót budowlanych II etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap II/C
View more
Deadline: Sep 23, 2019
Przedmiot zamówienia obejmuje montaż/instalację efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II.
View more