Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εργαστηριακού / ερευνητικού εξοπλισμού», με αριθμ. πρωτ. 46435/1.11.2018.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε έντεκα (11) ομάδες ειδών, ως εξής:

— ομάδα 1 (16613000-5) Π/Υ (χωρίς ΦΠΑ): 13 500,00 EUR,

— ομάδα 2 (31100000-7), Π/Υ: 4 600,00 EUR,

— ομάδα 3 (38430000-8) συνολικού Π/Υ: 60 887,00 EUR,

— ομάδα 4 (38432200-4) συνολικού Π/Υ: 156 900,00 EUR,

— ομάδα 5 (38434500-1) συνολικού Π/Υ: 54 400,00 EUR,

— ομάδα 6 (38434540-3) συνολικού Π/Υ: 168 700,00 EUR,

— ομάδα 7 (39151200-7) συνολικού Π/Υ: 34 000,00 EUR,

— ομάδα 8 (44211110-6) Π/Υ: 117 798,00 EUR,

— ομάδα 9 (38432000-2) Π/Υ: 48 500,00 EUR,

— ομάδα 10 (38433000-9) Π/Υ: 5 400,00 EUR,

— ομάδα 11 (42122300-3) Π/Υ: 33 500,00 EUR.

Extended Title«Προμήθεια εργαστηριακού / ερευνητικού εξοπλισμού», στο πλαίσιο της πράξης: «Αξιοποίηση, διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων της Κεντρικής Μακεδονίας, με τη χρήση –ομικών (omics) τεχνολογιών».
Extended Description

Δοσομετρικό πλήρωσης σπόρων σε συσκευασίες 5-200.

Deadline Date2019-07-15
Publication Date2019-06-14
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value13500.00
OrganisationΕλληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα
Attention OfΙωάννα Σπυροπούλου
AddressΚουρτίδου 56 - 58 και Νιρβάνα
TownAthens
Postal Code111 45
Phone+30 2108392232
Class Code38000000
Class DescriptionLaboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 19, 2019
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού και η εκτέλεση εργασιών, προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίηση δεκαεννέα (19) παιδικών χαρών. Στις παιδικές χαρές θα τοποθετηθούν δάπεδα, αστικός εξοπλισμός, ενημερωτικές...
View more
Deadline: Aug 23, 2019
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια εξοπλισμού, για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο συγκεκριμένα, την αναβάθμιση και αντικατάσταση χιονοστρωτήρων, και...
View more
Deadline: Aug 16, 2019
Επαναληπτικός διαγωνισμός, για προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης / θέρμανσης), για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των νομικών του προσώπων (του ΚΕ.Κ.Π.Α., της ΔΗ.Κ.Ε.Α., της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και...
View more