Umowa ramowa na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na 4 części. Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuję realizację robót budowlano-montażowych i budowlano-remontowych branży: ogólnobudowlanej, elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym, telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), sanitarnej, w tym w szczególności w budynkach służb porządku publicznej i użyteczności społecznej, z przewagą robót wykonywanych w obiektach resortu sprawiedliwości.

Extended TitleZawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na 4 części
Extended Description

Zakres robót określonych niniejszym postępowaniem będzie wykonywany w budynkach służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, z przewagą obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym w szczególności w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i zakłady karne).

Zamawiający przewiduje realizację robót w konkretnych miejscach tj. w obiektach znajdujących się w obrębie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, w szczególności w miejscowościach: Gdańsk, Wejherowo, Starogard Gdański, Kwidzyn, Sztum, Malbork, Elbląg, Braniewo, Iława, Olsztyn, Działdowo, Szczytno, Barczewo, Kamińsk, Dubliny, Kikity.

Publication Date2019-09-24
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value175000000.00
OrganisationMazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”
Attention OfMarta Kocot
Addressul. Kocjana 3
TownWarsaw
Postal Code01-473
Phone+48 223286043
Fax+48 223286050
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 15, 2020
2.1.1. Zakres zadania obejmuje następujące zadania:1. Budowa sieci kanalizacyjnej:a) rurociąg PVC SN8 DN200 – 755,67 m,b) rurociąg PEHD DN90 SDR17 – 13,81 m,c) rurociąg (przecisk sterowany) PEHD RC DN200 SDR17...
View more
Deadline: Jan 15, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest:Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i Hubego...
View more
Deadline: Jan 20, 2020
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Jastrowie, które obejmują budowę i przebudowę zbiorników retencyjnych oraz obiektów w celu przywrócenia funkcji obszarom mokradłowym...
View more