Αρ. διακήρυξης 26/2019:

Ηλεκτρονικός, διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, για: «Προμήθεια δίκυκλων οχημάτων και φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό με αρπάγη, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, προϋπολογισμού: 299 522,00 EUR (συμπ. ΦΠΑ 24 %).

Extended TitleΠρομήθεια δίκυκλων οχημάτων και φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό με αρπάγη, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Extended Description

Δίκυκλο όχημα κατηγορίας 100 έως 155 cc.

Deadline Date2019-08-23
Publication Date2019-07-18
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value37900.00
OrganisationΔήμος Θεσσαλονίκης
Attention OfΜαρία Βελνίδου, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών
AddressΒασ. Γεωργίου Α' 1
TownThessaloniki
Postal Code546 36
Phone+30 2313317757
Fax+30 2313316119
Class Code34000000
Class DescriptionTransport equipment and auxiliary products to transportation
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 30, 2019
Γεωτεχνικές έρευνες κατά μήκος του τμήματος της χάραξης Χερσόνησος - Νεάπολη του λειτουργικού σχεδιασμού του έργου «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα...
View more
Deadline: Oct 2, 2019
Συνοπτικά το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει σειρά τακτικών περιοδικών δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων - μετρήσεων, πληθώρας παραμέτρων περιβαλλοντικής σημασίας καθώς και τη σύνταξη τακτικών αντίστοιχων επιστημονικών εκθέσεων για τις εγκαταστάσεις...
View more
Deadline: Sep 30, 2019
Γεωτεχνικές έρευνες κατά μήκος του τμήματος της χάραξης Σούδα - Πάνορμος του λειτουργικού σχεδιασμού του έργου «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο...
View more