Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5 m v trase a 12,5 m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.

Extended TitleD1 modernizace - úsek 23, Exit 168 Devět křížů – Exit 178 Ostrovačice
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-10-17
New text:
2019-10-21
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-10-17
New text:
2019-10-21
Deadline Date2019-10-21
Publication Date2019-10-14
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfIng. Eva Renková
AddressNa Pankráci 546/56
TownPrague
Postal Code140 00
Phone+420 241084713
Class Code45233142
Class DescriptionRoad-repair works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-09

Road-repair works

Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělícím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5m v trase a 12,5m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.

Extended TitleD1 modernizace - úsek 23, Exit 168 Devět křížů – Exit 178 Ostrovačice
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-10-14
New text:
2019-10-17
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-10-14
New text:
2019-10-17
Deadline Date2019-10-17
Publication Date2019-10-09
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfIng. Eva Renková
AddressNa Pankráci 546/56
TownPrague
Postal Code140 00
Phone+420 241084713
Class Code45233142
Class DescriptionRoad-repair works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-17

Road-repair works

Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělícím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5 m v trase a 12,5 m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.

Extended TitleD1 modernizace - úsek 23, Exit 168 Devět křížů – Exit 178 Ostrovačice
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-10-11
New text:
2019-10-14
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-10-11
New text:
2019-10-14
Deadline Date2019-10-14
Publication Date2019-09-17
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfIng. Eva Renková
AddressNa Pankráci 546/56
TownPrague
Postal Code140 00
Phone+420 241084713
Class Code45233142
Class DescriptionRoad-repair works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-09

Road-repair works

Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělícím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5 m v trase a 12,5 m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.

Extended TitleD1 modernizace - úsek 23, Exit 168 Devět křížů – Exit 178 Ostrovačice
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-10-09
New text:
2019-10-11
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-10-09
New text:
2019-10-11
Deadline Date2019-10-11
Publication Date2019-09-09
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfIng. Eva Renková
AddressNa Pankráci 546/56
TownPrague
Postal Code140 00
Phone+420 241084713
Class Code45233142
Class DescriptionRoad-repair works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-02

Road-repair works

Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5 m v trase a 12,5 m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.

Extended TitleD1 modernizace - úsek 23, Exit 168 Devět křížů – Exit 178 Ostrovačice
Extended Description

Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5 m v trase a 12,5 m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.

Deadline Date2019-10-09
Publication Date2019-08-02
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1503000000.00
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfIng. Eva Renková
AddressNa Pankráci 546/56
TownPrague
Postal Code140 00
Phone+420 241084713
Class Code45233142
Class DescriptionRoad-repair works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 19, 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací vedoucích k odstranění starých ekologických zátěží (dále jen „SEZ“) v odpovědnosti státu po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě....
View more
Deadline: Nov 27, 2019
Realizace stavby „Městská nemocnice Ostrava – Modernizace pavilonu E2“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o realizaci těchto objektů:SO 01 – Stavební úpravy pavilonu E2 (stavební úpravy...
View more
Deadline: Nov 18, 2019
Předmětem veřejné zakázky je přestavba části VMO od MÚK Hlinky po spojovací komunikaci přes řeku Svratku na ulici Veslařskou (cca km 2,1 – 3,0 projektového staničení). Stavba zahrnuje mj. rozšíření...
View more