Tillväxtverket inbjuder härmed konsulter att ansöka om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för att sedan kunna lämna anbud i uppdrag som avser utvärdering och analys av arbetet inom våra verksamhetsområden. Förutom gedigen utvärderingskompetens eller erfarenheter av analysarbete efterfrågas relevant kunskap och erfarenhet inom näringspolitik, regional tillväxtpolitik och hållbar utveckling.

Extended TitleUtvärderings- och analystjänster
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2028-08-05
New text:
2024-01-13
Deadline DateNone Provided
Publication Date2024-01-17
CountrySweden
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationTILLVÄXTVERKET
Attention OfAndreas Luiga
AddressBox 4044
TownStockholm
Postal Code102 61
Phone+46 08-6817712
Class Code79419000
Class DescriptionEvaluation consultancy services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-08

Survey analysis services

Tillväxtverket inbjuder härmed konsulter att ansöka om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för att sedan kunna lämna anbud i uppdrag som avser utvärdering och analys av arbetet inom våra verksamhetsområden. Förutom gedigen utvärderingskompetens eller erfarenheter av analysarbete efterfrågas relevant kunskap och erfarenhet inom näringspolitik, regional tillväxtpolitik och hållbar utveckling.

Extended TitleUtvärderings- och analystjänster
Extended Description

De områden som omfattas av analys- och utvärderingstjänster är:

A. Regional tillväxtpolitik, innefattande insatser för ett effektivare regionalt tillväxtarbete och analys av regional utveckling.

B. Näringspolitik, inklusive insatser för att minska företagens regelbörda och förenkla företagens myndighetskontakter, stärka företagens konkurrenskraft och utveckling av långsiktiga förutsättningar för företagande och näringslivets och analys av näringslivets utveckling.

C. Betydelsen av hållbarhetsaspekter för att stärka såväl regional tillväxt som näringslivsutveckling och företags konkurrenskraft.

Deadline Date2028-08-05
Publication Date2019-08-08
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationTillväxtverket
Attention OfAndreas Luiga
AddressBox 4044
TownStockholm
Postal Code102 61
Phone+46 08-6817712
Class Code79311300
Class DescriptionSurvey analysis services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Inför eventuell kommande upphandling av regionalt behörighetssystem önskar Region Skåne inhämta synpunkter från marknaden på samtliga delar av upphandlingsdokumenten. Remissvar skickas in som bifogad dokument som ni laddar upp i...
View more
Glada Hudikhem AB genomför externremis inför upphandling av ramavtal avseende golvarbeten.
View more
Uppdraget innefattar att utföra kollektiv pendelbåtstrafik i Stockholms län på linje 82, Djurgårdslinjen, samt ansvara för tillhörande tjänster. Linjen avses bedrivas regionägda fartyg, mer information om det specificeras i upphandlingsunderlaget.
View more