Předmětem Veřejné zakázky je demolice a odstranění stávajícího objektu. Stávající objekt se skládá ze dvou částí. Celý objekt je proveden z montovaného skeletu MS-71 s keramickým obvodovým pláštěm KER 300, resp. meziokenními dozdívkami z plynosilikátu.

V objektu se nachází významná keramická reliéfní mozaika, její sejmutí či budoucí využití bude řešeno se zhotovitelem.

Extended TitleDemolice objektu na parc. č. 1265/6, parc. č. 1265/6, k.ú. Proboštov u Teplic
Extended Description

Předmětem Veřejné zakázky je demolice a odstranění stávajícího objektu. Stávající objekt se skládá ze dvou částí. Celý objekt je proveden z montovaného skeletu MS-71 s keramickým obvodovým pláštěm KER 300, resp. meziokenními dozdívkami z plynosilikátu.

V objektu se nachází významná keramická reliéfní mozaika, její sejmutí či budoucí využití bude řešeno se zhotovitelem.

Deadline Date2019-09-23
Publication Date2019-08-19
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationObec Proboštov
Attention OfBc. Jana Čermáková
Addressnám. Svobody 700
TownProboštov
Postal Code417 12
Phone+420 724171969
Class Code45111000
Class DescriptionDemolition, site preparation and clearance work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Předmětem zakázky je výstavba nového objektu G1, G2 (nových lůžkových objektů G1, G2 spojených do jedné budovy s převahou lůžek intenzivní péče) v severní části areálu zadavatele na adrese Vídeňská...
View more
Deadline: Sep 27, 2019
Předmětem stavby je přeložka komunikace 1/37. Zájmové území stavby se nachází v Pardubickém kraji, mezi obcemi Chrudim a Slatiňany, na jejich východní straně. Silnice 1/37 je zařazena do vybrané silniční...
View more
Deadline: Oct 7, 2019
S ohledem na stavebně technické uspořádání větví MÚK, které není v souladu s technickými předpisy, je navržena komplexní přestavba křižovatky. Je navrženo takové technické řešení, které odstraňuje dopravní závady a...
View more