Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji:

8) remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją UNI-FORM;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.7
Previous text:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, POLSKA – III p., pok. 15. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu lub na stronie internetowej Zamawiającego.

W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

New text:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych, Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, POLSKA – III p., pok. 15. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (elektronicznej skrzynki podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu lub na stronie internetowej zamawiającego.

W formularzu oferty wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

Section:
I.1
Previous text:

prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska

New text:

prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska

Section:
II.1.1
Previous text:

DOA-ZP-III.271.82.2019

New text:

DSR-ZP-III.271.1.2020

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-10-02
New text:
2020-12-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-10-02
New text:
2020-12-15
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-11-30
New text:
2021-02-12
Deadline Date2020-12-15
Publication Date2020-09-29
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi
Attention Ofprowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-02

Construction work

Termomodernizacjia budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji;

8) remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją UNI-FORM;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-09-04
New text:
2020-10-02
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-09-04
New text:
2020-10-02
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-11-02
New text:
2020-11-30
Deadline Date2020-10-02
Publication Date2020-09-02
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska.
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-08-17

Construction work

Termomodernizacjia budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji:

8) remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-08-13
New text:
2020-09-04
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-08-13
New text:
2020-09-04
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-10-11
New text:
2020-11-02
Deadline Date2020-09-04
Publication Date2020-08-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-30

Construction work

Termomodernizacjia budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) Docieplenie ścian zewnętrznych.

2) Docieplenie ścian piwnic.

3) Docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi.

4) Wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Wymiana instalacji c.o.

6) Wymiana instalacji odgromowej.

7) Roboty towarzyszące termomodernizacji:

8) Remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form.

9) Czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-07-30
New text:
2020-08-13
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-07-30
New text:
2020-08-13
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-09-27
New text:
2020-10-11
Deadline Date2020-08-13
Publication Date2020-07-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska.
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-13

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji;

8) remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-07-16
New text:
2020-07-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-07-16
New text:
2020-07-30
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-09-13
New text:
2020-09-27
Deadline Date2020-07-30
Publication Date2020-07-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-26

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji;

8) remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-07-02
New text:
2020-07-16
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-07-02
New text:
2020-07-16
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-08-30
New text:
2020-09-13
Deadline Date2020-07-16
Publication Date2020-06-26
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska.
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-16

Construction work

Termomodernizacjia budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) Docieplenie ścian zewnętrznych.

2) Docieplenie ścian piwnic.

3) Docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi.

4) Wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Wymiana instalacji c.o.

6) Wymiana instalacji odgromowej.

7) Roboty towarzyszące termomodernizacji:

8) Remont piwnicy Budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form.

9) Czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-06-18
New text:
2020-07-02
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-06-18
New text:
2020-07-02
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-08-16
New text:
2020-08-30
Deadline Date2020-07-02
Publication Date2020-06-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska.
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-03

Construction work

Termomodernizacjia budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) Docieplenie ścian zewnętrznych.

2) Docieplenie ścian piwnic.

3) Docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi.

4) Wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Wymiana instalacji c.o.

6) Wymiana instalacji odgromowej.

7) Roboty towarzyszące termomodernizacji:

8) Remont piwnicy Budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form.

9) Czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-06-04
New text:
2020-06-18
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-06-04
New text:
2020-06-18
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-08-02
New text:
2020-08-16
Deadline Date2020-06-18
Publication Date2020-06-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska.
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-05-20

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) – budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji;

8) remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) – budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-05-21
New text:
2020-06-04
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-05-21
New text:
2020-06-04
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-07-19
New text:
2020-08-02
Deadline Date2020-06-04
Publication Date2020-05-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-29

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) – budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji;

8) remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją UNI-Form;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-05-04
New text:
2020-05-21
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-05-04
New text:
2020-05-21
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-07-02
New text:
2020-07-19
Deadline Date2020-05-21
Publication Date2020-04-29
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, MagdalenaMichalska, Elżbieta Maciejewska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-10

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) – budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji;

8) remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) – budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-17
New text:
2020-05-04
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-17
New text:
2020-05-04
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-06-15
New text:
2020-07-02
Deadline Date2020-05-04
Publication Date2020-04-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-30

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) – budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji;

8) remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) – budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-02
New text:
2020-04-17
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-02
New text:
2020-04-17
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-05-31
New text:
2020-06-15
Deadline Date2020-04-17
Publication Date2020-03-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-18

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji:

8) remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) Budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-03-17
New text:
2020-04-02
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-03-17
New text:
2020-04-02
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-05-15
New text:
2020-05-31
Deadline Date2020-04-02
Publication Date2020-03-18
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska.
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-27

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) Docieplenie ścian zewnętrznych.

2) Docieplenie ścian piwnic.

3) Docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi.

4) Wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Wymiana instalacji c.o.

6) Wymiana instalacji odgromowej.

7) Roboty towarzyszące termomodernizacji:

8) Remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form.

9) Czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-03-03
New text:
2020-03-17
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-03-03
New text:
2020-03-17
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-05-01
New text:
2020-05-15
Deadline Date2020-03-17
Publication Date2020-02-27
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-14

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) Docieplenie ścian zewnętrznych.

2) Docieplenie ścian piwnic.

3) Docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi.

4) Wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Wymiana instalacji c.o.

6) Wymiana instalacji odgromowej.

7) Roboty towarzyszące termomodernizacji:

8) Remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form.

9) Czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-02-17
New text:
2020-03-03
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-02-17
New text:
2020-03-03
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-04-16
New text:
2020-05-01
Deadline Date2020-03-03
Publication Date2020-02-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska.
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-31

Construction work

Termomodernizacjia budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, POLSKA która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji:

8) remont piwnicy Budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form.

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-01-31
New text:
2020-02-17
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-01-31
New text:
2020-02-17
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2020-03-30
New text:
2020-04-16
Deadline Date2020-02-17
Publication Date2020-01-31
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, MagdalenaMichalska, Elżbieta Maciejewska.
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-21

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, POLSKA, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji:

8) remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-01-23
New text:
2020-01-31
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-01-23
New text:
2020-01-31
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2020-03-22
New text:
2020-03-30
Deadline Date2020-01-31
Publication Date2020-01-21
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-07

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) – budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, POLSKA, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji:

8) remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) – budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-08
New text:
2020-01-23
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-01-08
New text:
2020-01-23
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-03-07
New text:
2020-03-22
Deadline Date2020-01-23
Publication Date2020-01-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska.
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-20

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) – budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, POLSKA, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji:

8) remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) – budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-12-19
New text:
2020-01-08
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-12-19
New text:
2020-01-08
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-02-16
New text:
2020-03-07
Deadline Date2020-01-08
Publication Date2019-12-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-04

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź, POLSKA, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji:

8) remont piwnicy Budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-12-04
New text:
2019-12-19
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-12-04
New text:
2019-12-19
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2020-02-01
New text:
2020-02-16
Deadline Date2019-12-19
Publication Date2019-12-04
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-22

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, POLSKA, która obejmuje m.in. zakres:

1) Docieplenie ścian zewnętrznych.

2) Docieplenie ścian piwnic.

3) Docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi.

4) Wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Wymiana instalacji c.o.

6) Wymiana instalacji odgromowej.

7) Roboty towarzyszące termomodernizacji:

8) Remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form.

9) Czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 03/01/2020

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 01/02/2020

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-11-21
New text:
2019-12-04
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-11-21
New text:
2019-12-04
Deadline Date2019-12-04
Publication Date2019-11-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-15

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, POLSKA, która obejmuje m.in. zakres:

1) Docieplenie ścian zewnętrznych.

2) Docieplenie ścian piwnic.

3) Docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi.

4) Wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Wymiana instalacji c.o.

6) Wymiana instalacji odgromowej.

7) Roboty towarzyszące termomodernizacji:

8) Remont piwnicy Budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form.

9) Czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-11-14
New text:
2019-11-21
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-11-14
New text:
2019-11-21
Deadline Date2019-11-21
Publication Date2019-11-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska.
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-08

Construction work

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, POLSKA, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji;

8) remont piwnicy budynku B zgodnie z dokumentacją Uni-Form;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-11-07
New text:
2019-11-14
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-11-07
New text:
2019-11-14
Deadline Date2019-11-14
Publication Date2019-11-08
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-04

Construction work

Termomodernizacjia budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) Budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, POLSKA, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji;

8) remont piwnicy Budynku B zgodnie z dokumentacją UNI-FORM;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy Budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-11-05
New text:
2019-11-07
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-11-05
New text:
2019-11-07
Deadline Date2019-11-07
Publication Date2019-11-04
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska.
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-02

Construction work

Termomodernizacjia budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) Budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, która obejmuje m.in. zakres:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wymiana instalacji c.o.;

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji;

8) remont piwnicy Budynku B zgodnie z dokumentacją UNI-FORM;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy Budynku B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) Budynek B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Extended Description

Ogólny zakres obejmuje:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie ścian piwnic do ławy fundamentowej z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej;

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi;

4) wymiana drzwi i okien zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

(przed zamawianiem stolarki wymiary należy sprawdzić w świetle ścian konstrukcyjnych z uwzględnieniem ościeży zewnętrznych i wewnętrznych; w przypadku znacznych różnic wymiar ościeża należy dostosować do wymienianej stolarki);

5) wymiana instalacji c.o.:

a) piony instalacji c.o. należy zaizolować, prowadzić podtynkowo w istniejących otworach pozostałych po demontażu istniejącej instalacji. Alternatywnie dopuszcza się prowadzenie pionów natynkowo i wykonanie obudowy z płyt karton-gips. zewnętrzne połączenia k-g płyt (naroże) należy zabezpieczyć narożnikiem aluminiowym perforowanym zatopionym w gipsie a następnie obudowę wyszpachlować i pomalować;

b) obudowy grzejników należy zdemontować i w ich miejsce zamontować nowe (na sali gimnastycznej);

6) wymiana instalacji odgromowej;

7) roboty towarzyszące termomodernizacji:

a) wykonanie nowej opaski wokół budynku zgodnie z opisem w projekcie;

b) odtworzenie schodów zewnętrznych zgodnie z opisem w projekcie;

c) wymiana orynnowania, opierzeń, obróbek blacharskich, rur spustowych, parapetów zewnętrznych;

d) montaż nowych krat okiennych na nowe na wzór istniejących, otwierane wg obowiązujących przepisów i norm (wraz z zamontowaniem elementów do ich otwierania i zamykania, np. kłódka);

e) remont wszystkich kominów, montaż nowych kominków wentylacyjnych i kominowych, kominów odprowadzających parę wodną itp.;

f) demontaż starych i montaż nowych lamp zewnętrznych;

g) wymiana kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych;

h) montaż daszków systemowych nad wejściami do budynku (stylizowanych);

i) uzupełnienie ubytków cegieł i fragmentów muru;

8) remont piwnicy Budynku B zgodnie z dokumentacją UNI-FORM;

9) czyszczenie/udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy Budynku B.

Na pdst. art. 29 ust. 3a ust. Pzp Zamaw. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwyk. na pdst. umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamaw. czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określ. w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kod. pracy (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. czynności pracowników budowl. wykonujących roboty związane z wykonan. zamówienia.

Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokument. zatrudn. tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakr. kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określ. w Opisie przedm. zam. (Zał. nr 1 do SIWZ) oraz we wz. umowy, w szczeg. w § 5 i § 11 ust. 2 (Zał. nr 7 do SIWZ).

Deadline Date2019-11-05
Publication Date2019-10-02
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi
Attention Ofprowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Elżbieta Maciejewska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 30, 2020
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 1. „Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz...
View more
Deadline: Nov 6, 2020
Przebudowa ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego w Szczecinie oraz kompleksowa przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x...
View more
Deadline: Nov 27, 2020
1. Przedmiotem zam. jest „Dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania w ramach projektu »ProfiBaza«” z podziałem na 2 (dwa) zadania: zad. nr 1: projekt ProfiBaza współfinansowany przez UE ze środków...
View more