Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania i transportu bielizny szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w przewidywanej ilości 22 500,00 kg (dwadzieścia dwa tysiące pięćset kilogramów) miesięcznie.

Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Extended TitlePranie i transport bielizny szpitalnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica
Extended Description

Pranie i transport bielizny szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w przewidywanej ilości 22 500,00 kg (dwadzieścia dwa tysiące pięćset kilogramów) miesięcznie.

Szczegółowy zakres zamówienia określa zał. nr 1 do SIWZ.

Deadline Date2019-11-22
Publication Date2019-10-15
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSzpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
Attention OfJoanna Blazowska
Addressul. Rydygiera 1
TownPiła
Postal Code64-920
Phone+48 672106298
Class Code98310000
Class DescriptionWashing and dry-cleaning services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 13, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Dec 24, 2019
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są roboty budowlane obejmujące a zmiana przeznaczenia pomieszczeń w budynku A2 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – w tym adaptacja pomieszczeń...
View more
Deadline: Dec 5, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w skrzydłach bloków B, C1, C2, D (centralny czworobok budynku), na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej, z zapewnieniem kierownika budowy i kierowników...
View more