1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych (drugi etap) realizacji projektu budowlanego pn. ”Przebudowa i remont budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda UMW przy ul. T. Chałubińskiego 4 we Wrocławiu”, zgodnie z:

— projektem budowlanym (załącznik nr 10 do SIWZ),

— pozwoleniem na budowę - Decyzja Prezydenta Wrocławia, nr: 5837/2015 z dnia 30.10.2015r. (załącznik nr 9 do SIWZ),

— projektami wielobranżowymi wykonawczymi (załącznik nr 11 do SIWZ),

— Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - (załącznik nr 12 do SIWZ).

Wykonanymi przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne UTEX Sp. z o.o.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych (drugi etap) realizacji projektu budowlanego pn. "Przebudowa i remont budynku Katedry i Zakładu Chemii Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda UMW
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych (drugi etap) realizacji projektu budowlanego pn. ”Przebudowa i remont budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda UMW przy ul. T. Chałubińskiego 4 we Wrocławiu”, zgodnie z:

— projektem budowlanym (załącznik nr 10 do SIWZ),

— pozwoleniem na budowę - Decyzja Prezydenta Wrocławia, nr: 5837/2015 z dnia 30.10.2015r. (załącznik nr 9 do SIWZ),

— projektami wielobranżowymi wykonawczymi (załącznik nr 11 do SIWZ),

— Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - (załącznik nr 12 do SIWZ).

Wykonanymi przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne UTEX Sp. z o.o.

Szczegółowy zakres prac:

— Kompleksowa przebudowa i remont budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda,

— Inwestycja przewiduje montaż przeszklonego szybu windowego przy elewacji południo-zachodniej budynku z windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,

— Projekt przewiduje wykonanie w ścianie zewnętrznej wejścia do windy na poziomie I piętra,

— Na I piętrze, przy wyjściu z windy i wejściu do Sali wykładowej zaprojektowano WC dla osób niepełnosprawnych,

— Zakres prac określają przedmiary będące załącznikiem nr 13 do SIWZ (przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia ceny ryczałtowej oferty) i Errata (zakres prac nieujęty w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach, a konieczny do wykonania) stanowiąca załącznik nr 14 do SIWZ,

— Zakres prac zrealizowanych w pierwszym etapie przedstawia załącznik nr 15 do SIWZ (elementy nie będące przedmiotem zamówienia),

— Wynagrodzeniem brutto, objęta będzie sporządzona po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokumentacja powykonawcza spełniająca wymogi właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i obejmująca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robót. Wykonawca dostarczy tę dokumentację Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru,

— Wykonawca przygotuje dane do protokołów przekazania środków trwałych, w układzie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

— Miejsce realizacji robót: ul. Tytusa Chałubińskiego 4 we Wrocławiu.

Deadline Date2019-11-22
Publication Date2019-10-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value4500517.51
OrganisationUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Attention OfMonika Komorowska
AddressWybrzeże L. Pasteura 1
TownWrocław
Postal Code50-367
Phone+48 717841174
Fax+48 717840045
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 11, 2019
I. Cd. z sekcji II.1.1."na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” Etap I i Etap II oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego...
View more
Deadline: Jan 3, 2020
1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na...
View more
Deadline: Jan 23, 2020
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą...
View more