1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła sie w sekcji II.1.1): Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 33 przy ul. Klonowicza 1A w Gdańsku w ramach projektu „G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” oraz „Przebudowa węzła kuchennego wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 33 przy ul. Klonowicza 1A w Gdańsku”.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poprzez zamieszczenie informacji dot. danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Przedszkola nr 33 przy ul. Klonowicza 1A w Gdańsku
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 33 przy ul. Klonowicza 1A w Gdańsku” w ramach projektu „G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” oraz „Przebudowa węzła kuchennego wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 33 przy ul. Klonowicza 1A w Gdańsku”.

2. Zakres rzeczowy termomodernizacji budynku przedszkola obejmuje:

1) docieplenie ścian wewnętrznych poddasza oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;

2) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w poziomie poddasza w części nieogrzewanej poddasza;

3) docieplenie skośnych połaci dachu w części ogrzewanej poddasza;

4) docieplenie stropodachu pełnego wraz z wymianą istniejącego pokrycia stropodachu;

5) remont istniejących kominów ponad połacią dachową;

6) docieplenie komina przyległego do elewacji wschodniej;

7) remont murków oporowych przy schodach zejściowych do kuchni;

8) wymianę wskazanej w dokumentacji projektowej, stolarki okiennej;

9) wymianę drzwi wewnętrznych pomiędzy poddaszem ogrzewanym a nie ogrzewanym;

10) ujednolicenie kolorystyki budynku poprzez nałożenie tynków cienkowarstwowych: mozaikowych w obrębie cokołów i silikonowych w wyższych partiach elewacji;

11) wymianę stalowych krat okiennych na poziomie parteru i I piętra;

12) wymianę istniejących zewnętrznych balustrad stalowych;

13) wymianę rynien i rur spustowych;

14) wymianę obróbek blacharskich;

15) przełożenie istniejących elementów (tablic informacyjnych, szyldów itp.) na odnowioną elewację;

16) odtworzenie wszystkich elementów po wykonanych robotach zewnętrznych i wewnętrznych jak opaska wokół budynku, zieleń urządzona, istniejące zagospodarowanie terenu;

17) montaż tablicy informacyjnej.

3. Zakres rzeczowy przebudowy węzła kuchennego wraz z robotami towarzyszącymi w przedszkolu obejmuje:

1) przebudowę węzła żywienia - modernizację pomieszczeń związanych z przygotowaniem posiłków dla dzieci. Modernizacja polega na dostosowaniu do aktualnie obowiązujących przepisów poprzez poprawienie funkcji istniejących oraz wydzielenie dodatkowych pomieszczeń. Równocześnie wprowadza się nowe wyposażenie technologiczne – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

2) remont schodów wewnętrznych wraz z wymianą balustrad;

3) wydzielenie pomieszczenia na sprzęt do leżakowania o wymiarach 3,25 x 2 x 3,30 m (wysokość) wraz z regałami i przeniesieniem grzejnika;

4) przystosowanie obecnej szatni na salę dydaktyczną dla grupy II, w tym celu: demontaż ścianek działowych w pomieszczeniu szatni, wymiana drzwi, zamurowanie otworu drzwiowego, naprawa posadzki tynki i malowanie.

Deadline Date2019-11-26
Publication Date2019-10-21
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Attention OfKrzysztof Małkowski
Addressul. Żaglowa 11
TownGdansk
Postal Code80-560
Phone+48 583205100
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 16, 2019
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul....
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego al. Zjednoczenia 21/23 Kasprowicza 53 (nr rej. 19)W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci...
View more