De Belastingdienst is bezig met een oriëntatie op beschikbare leveranciers die de Belastingdienst contra informatie over dividend uitdelingen kunnen leveren.

Met deze marktconsultatie wil de Belastingdienst tot een heldere en realistische doelstelling voor een verwervingstraject komen. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier geen offerteaanvraag.

Extended TitleMarktconsultatie – marktconsultatie contra informatie dividend uitdelingen (verwachte einddatum: 25.10.2019)
Extended Description

Nog niet te bepalen.

Publication Date2019-10-21
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationBelastingdienst, IUC Belastingdienst
Attention OfTon Lammers
AddressJ.F. Kennedylaan 8, IUC Belastingdienst
TownApeldoorn
Postal Code7314 PS
Class Code48000000
Class DescriptionSoftware package and information systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 20, 2020
Open tender for software development and maintenance.
View more
Deadline: Jan 20, 2020
Open tender for software development and maintenance (SDAM).
View more
Rijkswaterstaat (RWS) wil een nieuw prestatiecontract aanbesteden voor het meerjarig onderhoud van het hoofdwegennet (HWN) voor de regio West-Nederland Noord (WNN). Ter voorbereiding op de aanbesteding benut RWS graag kennis,...
View more