1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami na parterze (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i Hubego w Toruniu.

Część I: Budynki B1 i B2.

Część II: Budynki B3 i B4.

Część III: Budynki B5 i B6

Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Ofertę należy składać w odniesieniu do:

Części III obejmującej budynki 5–6 wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ

Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie wszystkich dokumentów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i świadectw energetycznych, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ.

Charakterystyczne parametry budynku 5 – 24 mieszkania,

Powierzchnia zabudowy – 512,34 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań – 970,77 m2

Powierzchnia komórek lokatorskich – 44,04 m2

Powierzchnia garaży

Extended TitleZespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami na parterze (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach (budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ...
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami na parterze (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i Hubego w Toruniu.

Część I: Budynki B1 i B2.

Część II: Budynki B3 i B4.

Część III: Budynki B5 i B6

Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Ofertę należy składać w odniesieniu do:

Części III obejmującej budynki 5–6 wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ

Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie wszystkich dokumentów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i świadectw energetycznych, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ.

Charakterystyczne parametry budynku 5 – 24 mieszkania,

Powierzchnia zabudowy – 512,34 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań – 970,77 m2

Powierzchnia komórek lokatorskich – 44,04 m2

Powierzchnia garaży – 166,90 m2

Charakterystyczne parametry budynku 2– 24 mieszkania, lokale użytkowe

Powierzchnia zabudowy – 542,15 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań – 959,34 m2

Powierzchnia komórek lokatorskich – 32,96 m2

Powierzchnia garaży – 231,78 m2

2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na podstawie dokumentacji opracowanej w poszczególnych branżach – sporządzonej przez firmę:

Pro-Amar Pracownia Projektowa Sp. z o.o. – projekt budowlany i wykonawczy.

3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa składająca się z nw. części:

A/ Projekty wykonawcze dla budynków 5, 6:

Branża – architektura,

Branża – konstrukcja,

Branża – wewnętrzne instalacje wod-kan,

Branża – wewnętrzna instalacja c.o.,

Branża – wentylacja i klimatyzacja,

Branża – wewnętrzna instalacje elektryczna, światłowodowa, teletechniczna,

Branża – zagospodarowanie terenu, mała architektura,

Branża – drogowa,

Branża – zieleń,

Branża – przyłącza wod-kan,

Branża – zewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

B/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – we wszystkich branżach

C/ Przedmiary robót.

4. Wykonawca zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z:

— art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186).

Zamawiający dopuszcza jedynie materiały budowlane w I klasie jakości.

Deadline Date2019-11-21
Publication Date2019-10-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationToruńskie TBS Sp. z o.o.
Attention Oful. Watzenrodego 17, 87-100 Toruń
Addressul. Watzenrodego 17
TownToruń
Postal Code87-100
Phone+48 566538110
Fax+48 566538112
Class Code45211340
Class DescriptionMulti-dwelling buildings construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 23, 2019
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na terenie gminy Raszyn. Zadanie realizowane jest w ramach projektu...
View more
Deadline: Dec 30, 2019
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiorników retencyjnych w leśnictwach Opaka i Budomierz”
View more
Deadline: Dec 23, 2019
Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa wielkopolskiego – Jastrowie od km 178+852 do km 193+498 (kilometraż lokalny od km 0+000 do km 14+646)
View more