Het project ‘Renovatie Eerste Heinenoordtunnel’ (REHT) maakt deel uit van het programma 'Vervanging en Renovatie' (V&R) binnen Rijkswaterstaat (RWS). Het REHT-project is binnen dit programma de 1e in een reeks van tunnels die voor renovatie in aanmerking komen in het verzorgingsgebied RWS West Nederland Zuid (WNZ).

Inmiddels is besloten het project REHT en het project 3B Tunnels, het ontwikkelen van het generieke bouwblok 3B Tunnels (bediening, besturing en bewaking tunnels), tot 1 project samen te voegen. Het samengevoegde project heeft voorlopig de werktitel ‘REH3BT’ gekregen.

Het doel van deze marktconsultatie is marktpartijen informeren over deze koerswijziging en het toetsen van keuzes die door RWS zijn gemaakt, teneinde te komen tot een goede aanbesteding om uiteindelijk voor alle partijen een succesvol project te realiseren.

Extended TitleMarktconsultatie – 31138662 (2) marktconsultatie project 'Renovatie Eerste Heinenoordtunnel en 3B Tunnels WNZ (REH3BT)', (verwachte einddatum: 28.11.2019)
Extended Description

Zie tekst bij de korte beschrijving en het marktconsultatiedocument.

Publication Date2019-11-12
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Attention OfRonald van Pelt
AddressGriffioenlaan 2
TownUtrecht
Postal Code3526 LA
Class Code50000000
Class DescriptionRepair and maintenance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deze marktconsultatie wordt door de provincie Overijssel uitgevoerd ter voorbereiding op een te starten aanbestedingstraject. Dit project zit op dit moment in de voorbereidingsfase. Het te starten aanbestedingstraject heeft als...
View more
Deze marktinformatiedag inclusief mini workshop dient ter voorbereiding op de voorgenomen circulaire aanbesteding voor sanitaire artikelen. Gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek (hierna H2O) hechten grote waarde aan de mening van...
View more
WBL aims to challenge the market through the planned PCP, to develop innovative solutions/algorithms to continuously analyse measured values and to convert these into intelligent signals that tell whether and...
View more